Топ-100
Back

ⓘ Географски координатен систем. Географскиот координатен систем ја прикажува секоја локација на Земјата со две или три координати на сферен координатен систем ко ..
Географски координатен систем
                                     

ⓘ Географски координатен систем

Географскиот координатен систем ја прикажува секоја локација на Земјата со две или три координати на сферен координатен систем којшто е подреден со оската на ротација на Земјата. Позајмувајќи теории од античките Вавилонци, а подоцна проширени од познатиот грчки мислител и географ Птоломеј, на полн круг му се припишуваат 360°.

Географскиот координатен систем овозможува секоја локација на Земјата да биде определена преку три координати на сферичниот координатен систем, кој е подреден на оската на ротација на земјата.

                                     

1. Прва и втора димензија, географска широчина и географска должина

 • географска ширина латитуда е аголот во центарот на координатниот систем помеѓу која било точка на Земјината површина и рамнината на екваторот. Линиите кои се спојуваат во точките на иста географска ширина се нарекуваат напоредници. Тие исцртуваат концентрични кругови на површината на земјата. Секој до Земјините полови се наоѓа на 90 степени. Северниот Пол е 90° СГШ; Јужниот Пол е 90° ЈГШ.

Нултиот степен од напоредникот на географската должина е означен со екваторот. Тоа е замислена линија која ја дели Земјината топка на северна и јужна полутопка.

 • географска должина лонгитуда е аголот кон исток или запад, во центарот на координатниот систем, помеѓу која било точка на Земјината површина и рамнината помеѓу северниот и Јужниот Пол. Линиите чии точки се спојуваат на иста географска должина се нарекуваат меридијани. Сите меридијани се половина од замислени кругови и не се паралелни. По дефиниција тие се спојуваат на половите. Линијата која поминува преку Гринич Во близината на Лондон е меѓународната нулта точка за географска должина. Таа точка е местото каде што истовремено меридијанот е 180° ЗГШ запад и 180° ИГД исток.

Со комбинација на овие два агли хоризонталната позиција на која било локација на земјата може да биде определена.

На пример Скопје има географска ширина од 42°0′ СГШ и должина од 21°26′ ИГД. Ако повлечеме линија од центарот на земјата со агол од северно од екваторот и од Гринич, оваа линија ќе помине низ Скопје.

За попрецизна определба, степените се делат на минути (1 минута е 1/60 дел од степенот и е означена со "м" или. Дополнително минутите се делат на секунди означени со "с" или.

                                     

2. Трета димензија - длабочина односно надморска височина

За целосно да се определи некоја локација на земјата, мора исто така и да се определи нејзината висина во однос на нивото на морето. За локации кои се наоѓаат под морското ниво се користи центарот на земјата како референтна точка.

                                     
 • Координатен систем - систем во геометријата што користи еден или повеќе броеви наречени координати за точно утврдување на положбата на некоја точка или
 • Декартов координатен систем или правоаголен координатен систем - систем по кој се определува положбата на некоја точка на рамнина со пар бројчени координати
 • Поларен координатен систем - дводимензионален координатен систем во кој секоја точка на рамнината се определува со растојание од една фиксна точка и агол
 • географ и астроном. На него се препишуваа системот на земјиниот географски координатен систем а претставува и првиот научник кој го пресметал обемот на Земјата
 • крат. дек, dec или δ - една од двете координати на екваторскиот координатен систем во астрономијата другата е ректасцензијата или часовниот агол Деклинацијата
 • Град Радијан Стерадијан Вртеж Квадратен агол Компас Агломер Географски координатен систем Брошура на SI - Табела 6 англиски Beckmann P. 1976 A History
 • податоците за улиците од постоечки географски информационен систем каде улиците се веќе исцртани во географскиот координатен простор. Секој дел од улицата
 • Земјата. Координатите на Алфа Кентаур во сферниот небесен екваторски координатен систем се 14 часови и 36 минути ректасцензија и - 60 38 деклинација
 • Автоматизиран пристап за претворање на координати од еден во друг координатен систем Географски разгледи, кн. 31, стр. 149 - 160, Скопје. Маркоски Б. 1996

Users also searched:

карта на светот,

...
...
...