Топ-100
Back

ⓘ Земјоделство по земја ..
                                               

Земјоделството во Македонија

Земјоделство - стопанска дејност во Македонија која учествува со 11% во вкупниот БДП на земјата. Вкупните земјоделски површини сочинуваат 1 ⁄ 2 од територијата на Македонија, при што 1 ⁄ 4 се обработливи, а 1 ⁄ 4 се пасишта или во бројки вкупната земјоделска површина изнесувала 1.271.400 хектари во просек за 2001-2005 година. Во 2014 година, вредноста на откупот од вкупното земјоделско производство изнесувала над 13.7 милијарди денари или 215 милиони евра. Во 2015 година, во Македонија се обработувало земјоделско земјиште на површина од 315 863 хектари при што најголем дел од парцелите бил ...

                                     

ⓘ Земјоделство по земја

 • Земјоделство познато и како земјоделие и ратајство - основна примарна стопанска гранка и дејност која претставува процес на производство на храна, храна
 • Околу една третина од иранската почва е поволна за земјоделство бидејќи другиот дел е претежно неплоден. Само 12 од вкупната култивирачка површина се
 • Земјоделство - стопанска дејност во Македонија која учествува со 11 во вкупниот БДП на земјата. Вкупните земјоделски површини сочинуваат 1 2 од територијата
 • главно заради потребата од контролата на поплавите потребна за интензивно земјоделство кое ги задоволува потребите на многубројното население во светот. Реката
 • естонското земјоделство останало попродуктивно од советскиот просек. Во 1990 година имало 221 колективни и 117 државни фарми со просечно по 350 до 400
 • добиено од домашните животни и паднати листови од дрвата. Обработливата земја во Империјата била поделена на три дела: еден дел бил за аристократијата
 • ориентиран систем. По распадот на Советскиот Сојуз во 1991 година, големите колективни и државни фарми - столбот на советското земјоделство - морале да се
 • брег, имал блага клима и мошне плодна земја Северниот дел од полуостровот е рамничарски и погоден за земјоделство а средниот и јужниот се планини кои
 • благосостојба. Во 2004 година, Бутан станала првата земја во светот што забранила пушење и продажба на тутун. Земјоделство во Бутан Банкарство во Бутан Рударство во
 • криминалот. Советот се состои од по еден претставник на министерско ниво од секоја земја - членка на пример, министрите за земјоделство кога Советот донесува одлуки
 • милијарди 2008 БДП ИЧР По глава на жител - 12 900 2008 БДП пораст - 6 2008 БДП по сектори 2008 - Земјоделство 4, 6 - Индустрија 28, 7 - Услуги

Users also searched:

...
...
...