Топ-100
Back

ⓘ Периоди во уметноста ..
                                               

Фотоновинарство

Фотоновинарството - посебен вид новинарство каде се создаваат фотографски слики со цел да ја раскажат приказната на веста. Под ова се подразбираат слики, но во некои случаи тоа може да биде и видео кој се користи во емитуваното новинарство. Фотоновинарството е разграничено од другите блиски гранки на фотографијата со неговите квалитети: Наративност – сликите се комбинираат со другите елементи на вестите за да направат фактите поблиски до гледачите или читетелите на културно ниво. Правовременост – сликата има значење во контекстот на неодамна објавената вест или настан. Објективност – ситуа ...

                                     

ⓘ Периоди во уметноста

 • човекот во визуелна форма за естетски или комуникативни цели, изразувачки идеи, емоции или главно како поглед на светот. Низ времето уметноста е класифицирана
 • историјата на уметноста заснована врз континенти и историски периоди Толкав голем збир на уметности присутни во Азија место по историски периоди полесно можат
 • збирката Роберт Леман не се фокусира на специфични стилови или периоди во уметноста Напротив, таа ги рефлектира личните интересирања на леман. Колекционерот
 • описна апстракција што овозможува успешно работење со одредени временски периоди со релативно стабилни карактеристики. Сепак, одредувањето на точниот почеток
 • Книжевност или литература латински: lit t era - буква - уметноста на пишани дела. Иако двата поими се синонимни, книжевност го опфаќа уметничкиот дел
 • самостојни изложби во Македонија и во странство. Во декември 2014 година, во галеријата на Руската академија на уметноста Зураб Цератели во Москва била отворена
 • сериозна музика се користии во секојдневниот говор за разликување на уметноста од музиката кои ги означуваме како народни, забавни и популарни кај
 • Индија на која живее население што е дел од исламската култура. Уметноста создадена во контекст на исламскиот свет претставува одредено стилско единство
 • архиепископија. Во долгите периоди на политичка нестабилност таа е единствениот значаен двигател на културниот живот во Македонија. Кон крајот на XIII век во Македонија
 • составена од меѓународна уметност освен унгарската вклучувајќи ги и сите периоди на европската уметност, и содржи повеќе од 100.000 парчиња. Колекцијата
 • археологијата, за разлика од уметноста во временскиот период која спаѓа во историја и која ја проучува историјата на уметноста Праисторијата е временски

Users also searched:

...