Топ-100
Back

ⓘ Правци во уметноста ..
                                               

Дадаизам

Дада или Дадаизам е културно движење коешто започнало во Цирих, Швајцарија во текот на Првата светска војна, а го достигнува врвот помеѓу 1916-1922 година. Визуелната уметност, литературната поезија, уметничкиот проглас, теоријата на уметноста и театарот, графичкиот дизајн се примарни делови на ова движење кое се концентрира на анти-воената политика со отфрлање на тогашните стандарди во уметноста и воспоставување на анти-арт културни изработки. Целта била исмејување на сето она што нејзините учесници го сметаат за бесмислено во модерниот свет. Дадаизмот покрај оваа анти-воена цел бил анти- ...

                                               

Егзистенцијализам

Егзистенцијалистичката филозофија се занимава со смислата, тешкотиите и насоките на човековото постоење, и го поставува проблемот на егзистенцијата. Појавата на егзистенцијализмот во современата филозофска мисла е условена од тешката, драматична лична положба на човекот во историската и општествена ситуација во првата половина на 20 век, од општата разочараност во прогресот и од кризата на европската цивилизација.

                                               

Експресионизам

Експресионизам - модернистички правец во уметноста и во книжевноста со средиште во Германија, а својот врв го доживува во годините околу Првата светска војна.

                                               

Класицизам

Класицизам - уметнички стил застапен во книжевноста, сликарството, скулптурата, архитектурата, театарот и музиката. Класицизмот се појавил во 17 век, а изразот "класицизам" е изведен од придавката "класичен".

                                               

Класицизам (архитектура)

Класицизмот и неокласицизмот се правци во архитектурата, засновани на античката европска архитектура, дефинирана преку добиените резултати од истражувањата спроведени на археолошките наоѓалишта и книгите произлезени од нив, од кои е појаснета и општата наука за класичните редови. Најмногу се применувала во изградба на општествените објекти, како и во станбената архитектура кај малограѓанските слоеви, во чии очи претставувала поим за достојност и монументалност. Некои теоретичари сметале дека, монументалноста е единствено можно да биде изрзена преку класицизмот. Оваа мисла се задржува подол ...

                                               

Маринизам

Маринизам е назив за поетски стил во кој се нафрлаат премногу зборови и фрази. Името е добиено од Џан Батиста Марини, и поривот да се имитира неговиот стил на пишување.

                                     

ⓘ Правци во уметноста

 • Експресионизам - модернистички правец во уметноста и во книжевноста со средиште во Германија, а својот врв го доживува во годините околу Првата светска војна
 • Футуризам е правец во уметноста радикална варијанта на експресионизмот. Настанал во Италија, во почетокот на XX век, а основач е Филипо Томазо Маринети
 • промовирана во дадаизмот. Движењето станувало се понеактивно во поствоениот оптимизам кога започнале да се развиваат нови правци во уметноста и литературата
 • Класицизмот и неокласицизмот се правци во архитектурата, засновани на античката европска архитектура Грција, Македонија, Рим дефинирана преку добиените
 • специфични клазични жанрови, како на пример жанрот на Индија, која има изградени правци и системи, дури и сопствени композитори. Специфично обележје на калсичната
 • други правци кои ги сметаат за поживописни, а припаѓаат кон средновековието. Правецот се смета дека бил присутен во модерната, но и денес, во вид на
 • германски север. Во втората половина на 19 век, со појавата на реализмот, натурализмот, симболизмот и другите правци се јавувале нови антитези во кои придавката
 • македонски историчар на уметноста ликовен критичар, професор. Дипломирал историја на уметноста на Филозофскиот факултет во Скопје 1956 докторирал
 • различни страни односно правци Пустината се јавува како тема во бројни дела од уметноста и популарната култура, како: Горд во пустината - песна на арапскиот
 • крајот на XV век. Средниот век може да се подели и според уметничките правци во општествените односи преовладува феудализмот предромантика X век романтика
 • 1961 година, а како главен архитект бил Аврам Милецки. Станицата поседува околу 500 автобуси со приближно 7.000 патници и со приближно 50 патни правци

Users also searched:

...
...
...