Топ-100
Back

ⓘ Остеопатска медицина. Остеопатската медицина е комплетен систем на медицинска грижа чија филозофија е да се задоволат потребите на пациентите со користење на ме ..
Остеопатска медицина
                                     

ⓘ Остеопатска медицина

"Остеопатската медицина" е "комплетен систем на медицинска грижа чија филозофија е да се задоволат потребите на пациентите со користење на медицина, хирургија и акушерство. Во остеопатската медицина, особено внимание се посветува на врската помеѓу структурата и функцијата. Истовремено се подвлекува способноста на телата да се лечат сами." Надвор од САД, "остеопатската медицина" е обично синоним за "остеопатија".

Докторите по Остеопатска Медицина Д.О. користат филозофија на лечење на целото тело холистички пристап. Оваа филозофија се користи за превентива, дијагноза и лечење на болести. Остеопатските доктори користат традиционални алатки како лекови и хируршки интервенции, но, и алатки специфични за остеопатијата како рачна терапија остеопатка манипулативна медицина.

Докторите по Остеопатска Медицина кои се образовани во САД се лиценцирани доктори и хирурзи ги имаат истите права и привилегии како и Докторите по Медицина. Во најголем број на други земји, остеопатите немаат комплетно медицинско образование. Во моментов во САД има 23 акредитирани институции со програми по остеопатска медицина и 125 програми по традиционална т.н. алопатска медицина.

Програмите по алопатска и остеопатска медицина се слични. Првите две години се обично теоретски некои програми пружаат контакт со пациенти уште од самиот почеток, додека третата и четвртата година се состои од клинички ротации низ најразлични специјалности по медицина. И за двете програми, најпрвин е потребно да се дипломира на факултет, обично по природни науки биологија или хемија. По завршувањето на медицинската програма, и алопатските и остеопатските доктори мораат да завршат специјализација. Остеопатските доктори можат да специјализираат во алопатски специјалности, додека алопатските доктори не можат да специјализираат во остеопатска специјализација. Во САД нема разлика помеѓу платите на алопатски и остеопатски доктори, но, платите варираат многу во зависност од специјализацијата на докторот.

Надвор од САД, остеопатите не се образоваат по истата програма како остепатските доктори во САД. Тие обично се занимаваат само со лечење на мускулно-скелетски проблеми и користат исклучиво рачна манипулација остеопатска манипулативна медицина, слично како киропрактичарите во САД.

                                     
  • Физијатрија - дел од медицината поврзана со физикалната медицина и медицинската рехабилитација. Изразот физијатрија за првпат е употребен во 1930 - тите

Users also searched:

...
...
...