Топ-100
Back

ⓘ Нанотехнологија ..
                                               

Нанотехнологија

Нанотехнологија или нанотехника - научна дисциплина која се занимава со контролирањето на материјата на атомска или молекулска скала. Нанотехнологијата обично се занимава со конструирање на структури кои имаат големина до околу 100 нанометри во една насока, и со развојот на материјали и уреди на таа големина. Нанотехнологијата оперира на многу различни начини, почнувајќи со конвенционалните физички пристапи на контролирање на димензијата па сè до нови хемиски методи врз основа на молекуларна самоуправа. Во моментов има голема дебата за иднината на нанотехнологијата. Нанотехнологијата има п ...

                                               

Златни наночестички

Златни наночестички - суспензија на субмикрометарски честички од злато во раствор - најчесто вода. Растворот кој содржи колоидно злато со големина помала од 100 nm многу често има црвеникава боја која може лесно да се промени со промена на големината на честичките. Синтезата за златни наночестички била позната кај античката египетска и кинеска цивилизација. Синтетизираните наночестички со векови наоѓале примена во обојувањето на стаколо. Како и да е модерната наука имала мало нивно познавање сè до првите испитувања од Михаел Фарадеј во средината на XIX век. Денеска истражувањата на златнит ...

                                               

Јаглеродна наноцевка

Јаглеродните наноцевки се алотропи на јаглеродот. Наноцевка со еден ѕид подразбира наноцевка која е направена од слој на графит со дебелина од еден атом, завиткан во цилиндар со пречник кој се мери во нанометри. Како резултат на ова е нано-структура, каде што односот на должина-пречник преминува преку 1 000 000. Овие цилиндрични јаглеродни молекули имаат благородни својства, што ги прави корисни во многу полиња на науката како нанотехнологијата, електрониката, оптиката и други полиња на науката за материјалите. Наноцевките имаат извондредна цврстина и електрични својства и се ефикасни спро ...

                                               

Метална микрорешетка

Метална микрорешетка - вештачки порозен материјал кој се состои од метална пена во ултралесен облик. Со густина од само 0.9 мг/см³, ова е еден од најлесните материјал на светот. Изумот е објавен во ноември 2011, а негови творци се група научници од HRL Laboratories, во соработка со истражувачи од Универзитетот на Калифорнија во Ирвајн и Калифорнискиот технолошки институт. Прототипните примероци се изработени од никело-фосфорна легура.

                                               

Молекуларна машина

Молекуларна машина или наномашина е секој цел број на молекуларни компоненти кои произведуваат квазимеханички движења како одговор на специфични дразби. Овој израз најчесто се употребува како општ поим за молекули кои едноставно ги имитираат функциите што се случуваат на макроскопско ниво. Поимот е исто така чест во нанотехнологијата, каде се претпоставува постоење на низа сложени молекуларни машини за конструкција на наноасемблери. Молекуларните машини можат да се поделат на две пошироки категории: синтетички и биолошки. Молекуларните системи способни да ја менуваат рамнотежата на хемиски ...

                                               

Наносетилник

Наносетилник или наносензор - сетилник чии активни елементи вклучуваат наноматеријали. Тие се употребуваат за различни медицински цели и како премини за изградба на други нанопроизводи, како што се компјутерските чипови, кои работат на наноскала, и нанороботи. Денес, постојат неколку начини за изработка на наносетилници, како што се top-down литографија, bottom-up здружување и меѓусебно здружување на молекули.

                                               

Наночестичка

Во нанотехнологијата, наночестичката се дефинира како мал објект кој се однесува како целина според својствата. Секоја честица која има димензии меѓу 1 до 100 nm влегува во дефиницијата за наночестичка. Иако според големината повеќето молекули спаѓаат во оваа категорија, сепак посебните молекули обично не се сметаат за наночестички.

                                     

ⓘ Нанотехнологија

  • различни производи кои се изработени со употреба на други форми на нанотехнологија се наменети за различни области, како што се транспорт, комуникација
  • вклучуваат силициум, германиум и галиум арсенид. Главна статија: Нанотехнологија Многу традиционални материи покажуваат различни својства, кога тие
  • Хадсонска Долина се најголемите центри за произвоство на микрочипови и нанотехнологија додека областа Рочестер е сконцентрирана на фотографска опрема. Њујорк
  • флукс. Метаматеријали со негативен индекс Вовед во квантната механика Нанотехнологија Историјат на метаматеријали Plumridge, Jonathan Clarke, Edmund Murray
  • физиката. Ова поле се преклопува со хемија, наука за материјалите и нанотехнологија и се однесува блиску со физика на атомите и биофизика.Физиката на теоретска
  • кои се сметаше дека се неопходни за одвивањето на овој процес. ДНК нанотехнологија Молекуларни модели на ДНК Примарна структура на нуклеинските киселини
  • инспирирана од високо урбанизираната област Рур. Другите области вклучуваат нанотехнологија дискретна математика и образование на 21 век. Друг универзитет во
  • поединечни колагенски влакна од прв тип: Поларизација и пиезоелектричност Нанотехнологија 20 8 085706. Bibcode: 2009Nanot..20h5706M. doi: 10.1088 0957 - 4484 20 8 085706
  • Вирус од лат. virus - токсин или отров е подмикроскопска честичка која не е способна да расте и да се размножува надвор од клетката домаќин. Вирусите
  • хемиски производни процеси. Хемија, термодинамика, процесно инженерство, нанотехнологија биологија, медицина Хемикалии, нафта, лекови, суровини, храна и пијалак

Users also searched:

...
...
...