Топ-100
Back

ⓘ Луѓе по век ..
                                     

ⓘ Луѓе по век

  • кога учените луѓе ги споредувале нивните духовни култури со средновековниот период, заземајќи негативен став кон средниот век Учените луѓе од ренесансата
  • Бедни луѓе руски: Бедные люди е роман на Фјодор Достоевски неговото прво објавено дело првобитно издаден во 1846 година во Петроградскиот зборник
  • 16 век - век кој траел од 1 јануари 1601 до 31 декември 1700 година, според грегоријанскиот календар. 16 век историчарите го сметаат за век во кој се појавил
  • на класичната антика и почетокот на средниот век По падот на Западното римско царство, кон крајот на V век Европа се распаднала на многу мали германски
  • 14 век - век кој траел од 1 јануари 1301 до 31 декември 1400 година, според грегоријанскиот календар. Политичките и природните катастрофи ја опустошиле
  • се намалило на околу 208 милиони луѓе Англосаксонската хептархија се појавила на почетокот или на крајот на овој век во Англија. Сатон Ху е археолошко
  • овој период се смета за дел од развиениот среден век Монголското Царство го доживеало својот подем, а по неговите освојувања во Азија, царството се протегало
  • Доцниот среден век е период од европската историја од 14 до 16 век околу 1300 - 1500 На доцниот среден век му претходел Развиениот среден век и по тоа следувал
  • 17 век - век кој траел од 1 јануари 1601 до 31 декември 1700 година, според грегоријанскиот календар. Тој спаѓа во раниот модерен период во Европа и на
  • завршувањето на стариот век според многу западни учени завршува со пропаѓањето на Западното Римско Царство во 476 година или по смртта на императорот Јустинијан

Users also searched:

...