Топ-100
Back

ⓘ Употребливост ..
                                               

Употребливост

Употребливост е термин со кој се определува леснотијата со која луѓето може да користат одредена алатка или друг објект за да постигнат определена цел. Употребливоста може да се однесува и на методите за мерење на употребливоста и изучувањето на принципите кои лежат во основа на перцепираната ефикасност или елеганција на објектот. При интеракцијата човек-компјутер и во информатиката, употребливоста обично се однесува на елеганцијата и јасноста на дизајнирањето на интеракцијата со сметачки програм или мрежно место. Терминот исто така често се користи и во контекст на производи како електрон ...

                                               

Дизајн на кориснички интерфејс

Дизајн на кориснички интерфејс или инженерство на кориснички интерфејс е дизајн на кориснички интерфејси за машини и софтвер, како што се компјутери, домашни апарати, мобилни уреди и други електронски уреди, со фокус на максимизирање на употребливоста и корисничкото искуство. Целта на дизајнот на корисничкиот интерфејс е да ја направи интеракцијата на корисникот што е можно поедноставна и ефикасна, во смисла на постигнување на корисничките цели. Добриот дизајн на корисничкиот интерфејс го олеснува завршувањето на задачата без да привлече непотребно негативно внимание. Графичкиот дизајн и т ...

                                     

ⓘ Употребливост

 • Употребливост анг. usability е термин со кој се определува леснотијата со која луѓето може да користат одредена алатка или друг објект за да постигнат
 • Графичкиот дизајн и типографијата се користат за поддршка на неговата употребливост влијаат врз тоа како корисникот извршува одредени интеракции и ја подобрува
 • на документот записот се автентичност, веродостојност, целовитост и употребливост автентичен е оној документ за кого може да се докаже дека е тоа што
 • светска војна. Со своите чисти и нови форми како и со општествената употребливост овие населби станаа клучни за архитектурата и урбанистичкото планирање
 • поголема пристапност и лична прилагодливост. Со ова е подобрена неговата употребливост и е овозможено поголемо учество и општење помеѓу корисниците. Друга
 • увид за дизајнерите. Доналд Норман, професор и истражувач за дизајн, употребливост и когнитивна наука, го измислил поимот корисничко искуство и го донел
 • Андре, издавачи на музика и постепено ја доведувал својата техника до употребливост усовршувајќи и хемиски процеси и посебни облици на печатарска преса
 • добијат доволно семиња за истражување, но и за да се провери нивната употребливост и условите на чување. Ако во дивина настане недостиг од некои растенија
 • Дизајнирањето за пристапност е поткатегорија на добриот дизајн за употребливост Потребите кои пристапноста треба да ги задоволи се: Визуелни: нарушувања
 • барања како што се барањата за проверливост, размерливост, одржливост, употребливост барањата за перформансите и сигурноста. Софтверските недостатоци се
 • 1972. Овој конечен список од 100 збора е плод постојаните проверки за употребливост и недвосмисленост на поимите во текот на целиот работен век. Затоа
Банерско слепило
                                               

Банерско слепило

Банерско слепило е феномен од областа на употребливоста, при што посетителот на некое мрежно место целосно превидува рекламен банер. Таков банер може да биде рекламен банер од надворешно мрежно место или банер со кој тековното мрежно место се обидува да промовира внатрешна содржина или навигациска врска.

Users also searched:

...
...
...