Топ-100
Back

ⓘ Бинарен код. Бинарниот код е систем на претставување на текст или наредби на обработувачот со користење на две цифри од бинарниот броен систем: 0 и 1. На пример ..
Бинарен код
                                     

ⓘ Бинарен код

Бинарниот код е систем на претставување на текст или наредби на обработувачот со користење на две цифри од бинарниот броен систем: "0" и "1". На пример, бинарна низа од осум цифри може да претставува било која од 256-те можни вредности и може да соодветствува на најразлични симболи, букви и инструкции. Во 8-битниот ASCII код, малата буква "а" е претставена со битовата низа 01100001.

Во информатиката и телекомуникациите се користи кај најразлични методи на кодирање на податоците, како на пр. низи од знаци во битови низи. Овие методи можат да бидат со утврдена или со променлива должина ширина.

Кај бинарниот код со утврдена должина, секоја буква, цифра или друг знак се претставува со битова низа со иста должина; таа битова низа, толкувана како бинарен број, обично се прикажува во кодни табели со октална, десетичен или шеснаесетеречен запис.

Постојат многу множества од знаци и многу кодирања за нив.

Битовата низа, толкувана како бинарен број, може да биде преведена во десетичен број.

                                     

1. Пионерска употреба на бинарниот код

Антон Глазер, во History of Binary and other Nondecimal Numeration. Tomash. 1971. ISBN 0-938228-005., Глава VII Applications to Computers ги наведува следниве пресвртнички примени на бинарниот код во епохата пред ENIAC.

 • 1932: Чарлс Вин-Вилијамс бројач "Скала од две"
 • 1939: Штибиц: код "Ексес-3" во неговиот Комплексен сметач
 • 1938: Атанасов-Бериев сметач
                                     
 • без повраток на нула анг. Non - return - to - zero, NRZ линиско корирање е бинарен код во кој 1 претставува една состојба обично позитивен напон а 0 претставува
 • логички нули и единици. Кодот генериран од кодерите може да биде природен бинарен код или зададен со табела, каде на секој сигнал му одговара одредена комбинација
 • податотеки и да користат исти протоколи. Способноста да се извршува ист бинарен код на различни обработувачкки платформи не се смета за дел од дефиницијата
 • како бинарни податотеки - упатување на бинарен формат на податотека кој се користи за чување на извршниот код Толкувани сметачки програми - во серија
 • Двоичен броен систем бинарен броен систем - броен систем кој изразува бројчени вредности користејќи два симбола: 0 и 1, обично по пат на положбен запис
 • Обработувачот ги разбира само инструкциите кодирани бројчено, најчесто бинарен код Софтверските алатки, како компајлерите, преведуваат јазици на високо
 • трепкачка светлина. Брајовиот систем беше првиот бинарен формат за кодирање на карактерот, користејќи шест - битен код претставен како образец на точки. Знаме
 • програма FlexLM. fig MATLAB фигура m MATLAB функција, скрипта mat MATLAB бинарен податотека за зачувување на променливи mex... MATLAB извршна платформа
 • информација, сигнал, размена на информација, канал на врска, шум, шифра, код и други. Предавањето на информациите се одвива по канал на врски. Обликот
 • што се објект, текст, звук, слика или глас, се претвораат во единствен бинарен код Јадрото на процесот е компромис помеѓу уредот за снимање и уредот за