Топ-100
Back

ⓘ Културна историја ..
                                               

Културна икона

Културна икона или бренд може да биде слика, предмет, симбол, лого, име, лице, човек, или градба или нешто друго препознатливо, и главно претставува предмет или концепт со големо културно значење за пошироката културна група. Претстава на предмет или лице коишто имаат специјален статус, важен, или сакан, од некоја посебна група на луѓе, на некое место, или во некој период од историјата.

                                     

ⓘ Културна историја

 • Културна икона или бренд може да биде слика, предмет, симбол, лого, име, лице, човек, или градба или нешто друго препознатливо, и главно претставува предмет
 • Филолошкиот факултет во Скопје, истражувач на македонската книжевна и културна историја прв главен уредник на списанието Македоника и член на Друштвото
 • Антика е термин кој го означува периодот на европската политичка и културна историја во кој водечка улога имале стара Грција и Рим. Антиката го опфаќа
 • книга за словенскиот јазик. Трубар е клучна фигура во словенската културна историја Протеран од Словенија, Примож заминува за Германија, каде живеел
 • Културна Македонија бил прв весник за култура во слободна Македонија. Се издавал во Битола во периодот од 15 мај 1944 до 5 јануари 1945 година. Директор
 • повеќе од 150 научни трудови од областа на македонската книжевна и културна историја фолклористиката, етнологијата и лингвистиката. Посебна научна преокупација
 • смисла е поим кој го означува периодот на европската политичка и културна историја во кој водечка улога имале Стара Грција, Македонија и Рим. Во поширока
 • Сложениот термин социо - културна антропологија упатува ги опфаќа традициите и во културната и во социјалната антропологија. Модерната културна антропологија потекнува
 • вкупното светско население. Патот на свилата ја симболизира трговската и културна размена кои ги поврзувале евроазиските цивилизации низ историјата, и таа
 • педагогијата, интернационални науки, проeкти поврзани со регионалната културна историја проeкти со кои с промовира културната разноликост и програми кои
 • признавање на македонската нација, нејзината култура и историја Во рамките на познатата културна автономија во пиринскиот дел од Македонија беа отворени

Users also searched:

...
...
...