Топ-100
Back

ⓘ Одржливост ..
                                               

Индекс на човековиот развој

Индексот на човековиот развој е показател кој се пресметува преку нормализирани вредности на очекуваниот животен век, писменоста, образованието и БДП по глава на жител за населението во една земја. Тоа е стандарден начин за пресметување на човековиот развој во една земја, концепт кој според Програмата за развој на Обединетите нации треба да ги прошири опциите на луѓето и да им даде поголеми можности за образование, здравствена заштита, приходи, вработување, итн. Основен начин на употреба на ИЧР е да ги рангира земјите според тоа дали се развиени, во развој или неразвиени. ИЧР бил развиен в ...

                                     

ⓘ Одржливост

 • способноста да се поддржи, одржи или издржи. Од 1980 - тите години човековата одржливост е поврзана со интеграцијата на еколошки, економски и општествени мерки
 • Известувањето за одржливост не е само натрупување на извештаи од собрани податоци, туку е метод за интернализирање и подобрување на посветеноста на организацијата
 • дела: амбиентална одржливост одржливост на животната средина економска одржливост социјална одржливост и политичка одржливост Ecological System
 • подржуваат испораката на функционалните барања, како што се робустност или одржливост степен до кој софтверот бил создаван правилно. Квалитетот на структурата
 • Curriculum Corporation. Принципи на одржливост Учење за одржливост Весник за образование за одржливост Образование и одржливост Декада на Обединетите нации за
 • Лине Гордон е шведски научник за одржливост чие трансдисциплинарно истражување комбинира храна, вода и придобивките што луѓето ги добиваат од природата
 • Пасивната архитектура е архитектура на градби врз принцип на одржливост Карактеристика за овој тип на архитектура е што се користат некои основни принципи
 • Селосе Anselme Selosse Промените спроведени од страна на брачната двојка вклучуваат намалување на дозата и заработка за сертификација на одржливост
 • пазари, помош на клиентите за подобрување на социјалната и економската одржливост техничка помош, советодавни услуги на владите и компаниите. Michael A
 • развојот мора да бги врамнотежи социјалната, економската и еколошката одржливост ЦОР 11 се покажала од суштинско значење за време на пандемијата на коронавирус
 • Причини за застапување на органското земјоделство вклучуваат предности во одржливост отвореност, самодоволност, автономија независност здравје, безбедност
 • одржлива мода - дел од растечката филозофија за дизајн и тренд на еколошка одржливост чија цел е да создаде систем кој бесконечно ќе биде поддржан во однос
 • заштита Имено, гласоечкот се соочува со бројни многу озбилни закани за одржливост бидејќи бројот на поединци и групи кои го пеат и пренесуваат забрзано

Users also searched:

...
...
...