Топ-100
Back

ⓘ Еколошки проблеми ..
                                               

Генетски изменет организам

Генетски изменет организам или генетски изменет организам - организам чиј генетски материјал е изменет со помош на користење на техника на генетско инженерство. Организми кои биле генетски изменети вклучуваат микро-организми како што се бактерии, квасци, инсекти, растенија, риби и цицачи. Генетски изменетите организми се извор на генетски изменетата храна.

                                               

Осиромашување на озонскиот слоj

Осиромашувањето на озонскиот слој претставува бавен процес на постојано намалување на концентрацијата на озонот во стратосферата на Земјата, во т.н. озонска обвивка, од околу 4% вкупниот волумен во текот на една декада. Од крајот на 1970-тите години, намалувањето на концентрацијата на озонот во стратосферата е многу поголемо во поларните региони - овој феномен се нарекува озонска дупка. Во механизмот на настанување на озонската дупка во поларните региони многу важна улога имаат хлорот и бромот кои го катализираат процесот на разложување на озонот. Главен извор на овие халогени во стратосфе ...

                                               

Потрошуваштво

Потрошуваштво - општествен и економски поредок и идеологија поттикнува на постојано стекнување на материјални добра и услуги во се поголеми износи. Во критички контекст, потрошуваштвото се користи за опишување на тенденцијата на луѓето да се идентификуваат силно со производи или услуги кои тие ги потрошуваат. Потрошуваштвото може да преземе екстремна форма кога потрошувачот го жртвува значително своето време и успех не само за купување туку и активно поддржување на одредена фирма или бренд. Критичарите на потрошуваштвото често нагласуваат дека потрошувачките општества се повеќе склони да ј ...

                                               

Биосферен резерват Риверленд

Биосферен резерват Риверленд - област од 9.000 километри квадратни во источна Јужна Австралија како и во соседните држави Нов Јужен Велс и Викторија. Тој е еден од 14те биосферни резервати во Австралија и е дел од Светската мрежа на биосферни резервати, официјално признат и наведен од УНЕСКО во 1977 година.

                                     

ⓘ Еколошки проблеми

 • дваесеттиот век. Според таа теорија, сегашните еколошки проблеми се длабоко вкоренети во социјалните проблеми особено во доминирачките, хиерархиски, политички
 • и методите на физиката, хемијата, геологијата и географијата врз еколошки проблеми Македонско лимнолошко друштво Слатководна биологија Морска биологија
 • важи за една од најчистите реки во Европа и не страда од никакви еколошки проблеми Минува низ еден од највпечатливите природни предели во земјата, во
 • преголемата употреба на морето и крајбрежната област, постојат бројни еколошки проблеми Најголеми реки кои се влеваат во Севернотоморе суе Лаба, Везер, Рајна
 • Северна Америка и во земјите од Латинска Америка создавајќи големи еколошки проблеми Американците исто така користат тоалетна хартија и за индустриски
 • Габороне и се нарекува Моколоди. Моментално Боцвана се соочува со два еколошки проблеми суша и опустошување. Опустошувањето во Боцвана е тесно поврзано со
 • помогне на светот да изнајде прагматични решенија за најголемите еколошки и развојни проблеми Групата го издава т.н. Црвен список кој претставува попис
 • насеви: 0 постијани пасишта: 0 шуми: 0 друго: 100 1993 est. Еколошки проблеми На Тувалу му прети опасност од целосно потопување на државата. Сите
 • економските проблеми како што се проблеми со зголемување на стандардот на живеење, сиромаштијата, неписменоста, еколошки проблеми и проблеми со меѓународни
 • или екополитика е политичка идеологија која има за цел да го поттикне еколошки одржливото општество, вкоренето во правата на животна средина, ненасилството
 • на еколошки здрава храна уште поповолна е ситуацијата во ридско планискиот дел од Општината. Имено Мариовскиот дел на Општината е еден од еколошки најчистите

Users also searched:

...
...
...