Топ-100
Back

ⓘ Учење ..
                                               

Дигитално учење

Дигитално учење е секој вид на учење што е придружено со технологија или со наставна практика што прави ефикасна употреба на технологијата. Опфаќа примена на широк спектар на практики, вклучувајќи: мешано и виртуелно учење. Дигиталното учење понекогаш се меша со онлајн учење или е-учење, но дигиталното учење ги опфаќа гореспоменатите концепти. Стратегијата за дигитално учење може да вклучува било кое од комбинацијата или комбинација од кое било од следново: унапредување на технологијата и учење учење преку Интернет или е-учење е-учебници мешано учење учење аналитика предмети за учење отвор ...

                                               

Машинско учење

Машинско учење е гранка од вештачка интелигенција и научна дисциплина која се занимава со дизајнирање и создавање на алгоритми кои овозможуваат компјутерските системи да ја подобруваат својата работа со помош на емпириски податоци, т.е. податоци добиени преку механички сензори, база на податоци и сл. по пат на експерименти и набљудување. Областа од машинското учење бара одговор на тоа како да се создаде компјутерски систем кој ја подобрува својата работа од стекнатите искуства во текот на неговото постоење и делување, како и на тоа кои се фундаменталните закони кои ги карактеризираат проце ...

                                               

Темис

Темис - титанка, т.е. божица на правдата во старогрчката митологија. Нејзиното име буквално значи: "боѓествен поредок". Според орфијското учење, таа била ќерка на богот Хелиј. Култот на Сонцето и Правдата особено бил почитуван во Коринт.