Топ-100
Back

ⓘ Список на индоевропски јазици. Индоевропските јазици опфаќаат околу 443 јазици и дијалекти кои се зборуваат од околу милијарда луѓе. Ова семејство ги опфаќа пов ..
Список на индоевропски јазици
                                     

ⓘ Список на индоевропски јазици

Индоевропските јазици опфаќаат околу 443 јазици и дијалекти кои се зборуваат од околу милијарда луѓе. Ова семејство ги опфаќа повеќето од главните јазици во западна Азија и Европа. Секоја главна група на индоевропските јазици имаат многу подгрупи. Во прилог следат припадниците на индоевропското јазично семејство.

                                     

1. Келтски јазици

 • Лепонтски јазик
 • Галски јазик
 • Келтоиберски јазик
 • Континентални келтски јазици - сите се исчезнати
 • Галатски јазик
 • Шкотски јазик
 • Мански јазик
 • Островски келтски јазици
 • Ирски јазик
 • Гојделски јазици
 • Кумбриски јазик
 • Корнски јазик
 • Велшки јазик
 • Британски јазици
 • Пиктски јазик - оспорен, можен пред-индоевропски јазик
 • Бретонски јазик
 • Иверниски јазик - хипотеза
                                     

2. Германски јазици

 • Готски јазик
 • Вандалски јазик
 • Бургундски јазик
 • Кримскоготски јазик
 • Источногермански јазици
 • Северногермански јазици
 • Источни
 • Норвешки букмол книжевен
 • Шведски јазик
 • Дански јазик
 • Исландски јазик
 • Норнски јазик
 • Западни
 • Фарски јазик
 • Норвешки нинорск
 • Западногермански јазици
 • Горногермански јазици
 • Јидуш
 • Луксембуршки јазик
 • Германски јазик
 • Африканс
 • Долногермански јазици
 • Долнофранконски јазици
 • Холандски јазик
 • Затерландски фризиски јазик
 • Севернофризиски јазик
 • Англофризиски јазици
 • Западнофризиски јазик
 • Фризиски јазици
 • Шкотски германски јазик
 • Англиски јазик
                                     

3. Индоирански јазици

 • Индоариски јазици
 • Централни индоариски јазици
 • Источни централни индоариски јазици
 • Фиџиски хиндустански јазик
 • Багелски јазик
 • Авадски јазик
 • Чатисгарски јазик
 • Данварски јазик
 • Мал пахарија јазик
 • Нахарски јазик
 • Чакмаски јазик
 • Биснуприја манипуриски јазик
 • Халбиски јазик
 • Кајортски јазик
 • Читагонски јазик
 • Тангчанѓаски јазик
 • Бенгалско-асамски јазици
 • Хаџонгски јазик
 • Источни индоариски јазици
 • Бенгалски јазик
 • Миргански јазик
 • Асамски јазик
 • Карија тарски јазик
 • Силетски јазик
 • Раџбангски јазик
 • Садриски јазик
 • Магахиски јазик
 • Боџпурски јазик
 • Кудмалски јазик
 • Мусасаски јазик
 • Бихарски јазици
 • Сураџпурски јазик
 • Панчпарганиски јазик
 • Карипски хиндустански јазик
 • Ангикаски јазик
 • Маитилски јазик
 • Маџиски јазик
 • Ораонски садриски јазик
 • Оријаски јазици
 • Оријаски јазик
 • Адиваски оријаски јазик
 • Бунџијаски јазик
 • Купијаски јазик
 • Бодо парџаски јазик
 • Батриски јазик
 • Релски јазик
 • Калашки јазик
 • Читралски јазици
 • Северни индоариски јазици
 • Дардски јазици - врската помеѓу овие јазици не е сосема јасна.
 • Коварски јазик
 • Северозападни индоариски јазици
 • Калкотски јазик
 • Кошитански јазици
 • Индуски кохистански јазик
 • Говроски јазик
 • Батерски јазик
 • Торвалски јазик
 • Кашмирски јазик
 • Вотапури-катаркалајски јазик
 • Тирахиски јазик
 • Чилисоски јазик
 • Каламски јазик
 • Југозападен пашајски јазик
 • Југоисточни пашајски јазик
 • Североисточни пашајски јазик
 • Северозападни пашајски јазик
 • Пашајски јазици
 • Кунарски јазици
 • Грангалски јазик
 • Дамелски јазик
 • Гаварски батски јазик
 • Шумаштиски јазик
 • Брокстатски јазик
 • Ушоџоски јазик
 • Домакиски јазик
 • Шинаски јазик
 • Шинаски јазици
 • Кохистански шина јазик
 • Палуласки јазик
 • Сависки јазик
 • Северен хиндко јазик
 • Мирпурски панџабски јазик
 • Сараикиски јазик
 • Западен панџабски јазик
 • Ланда сараикиски јазици
 • Јужен хиндко јазик
 • Кетрански јазик
 • Џакатски јазик
 • Гуџаратски јазици
 • Гуџаратски јазик
 • Кутчиски јазик
 • Синдиски билски јазик
 • Ласиски јазик
 • Синдиски јазик
 • Џадгалски јазик
 • Синдиски јазици
 • Ваигалски јазик
 • Трегамски јазик
 • Камката-вирски јазик
 • Васиварски јазик
 • Аскунуски јазик
 • Нуристански јазици
 • Синхалски јазик
 • Малдивски јазик
 • Санскритски јазик
 • Синхалезиско-малдивски јазици
 • Ведаски јазик
 • Варлиски јазик
 • Кукнаски јазик
 • Konkani language see Konkani macrolanguage)
 • Самведски јазик
 • Конкански јазик
 • Каткарски јазик
 • Пудагиски јазик
 • Јужни индоариски јазици
 • Конкански јазици
 • Маратиски јазик
 • Говлански јазик
 • Балајски јазик
 • Некласифицирани
 • Аре јазик
 • Ромски јазик
 • Дакниски јазик
 • Варади-нагпурски јазик
 • Источни ирански јазици
 • Авестиски јазик
 • Јагнопски јазик
 • Осетски јазик
 • Ирански јазици
 • Североисточни ирански јазици
 • Југоисточни ирански јазици
 • Северозападни ирански јазици
 • Западни ирански јазици
 • Југозападни ирански јазици


                                     

4. Италски јазици

 • Волскиски јазик
 • Оскиски јазик
 • Сабелски јазици
 • Умбриски јазик
 • Латински јазик
 • Романски јазици
 • Народен латински јазик
 • Латинофалиски
 • Фалиски јазик
 • Венетски јазик
                                     

5. Палеобалкански јазици

Секој од овие јазици може да сочинувал своја подгрупа или да биде поврзан со некој од останатите индоевропски јазици.

 • Пајонски јазик
 • Дакиски јазик
 • Фригиски јазик
 • Илирски јазик
 • Тракиски јазик
 • Месапски јазик
 • Старомакедонски јазик
                                     

6. Словенски јазици

 • Полапски јазик
 • Словачки јазик
 • Долнолужички јазик
 • Прасловенски јазик
 • Полски јазик
 • Горнолужички јазик
 • Западнословенски јазици
 • Чешки јазик
 • Кашупски јазик поморски јазик
 • Украински јазик
 • Руски јазик
 • Русински јазик
 • Источнословенски јазици
 • Белоруски јазик
 • Хрватски јазик
 • Бугарски јазик
 • Јужнословенски јазици
 • Српски јазик
 • Словенечки јазик
 • Босански јазик
 • Македонски јазик
 • Црногорски јазик
                                     

7. Јазици чиј статус не е јасен

Следните јазици можеби биле блиски со некој индоевропски јазик, но нивниот статус сепак не е јасен.

 • Стар лигурски јазик, можна блискост со италските или келтските јазици.
 • Кимериски јазик, можно блискост со тракиски.
 • Ломавренски јазик
                                     
 • од Црно Море и дека се поделил на бројни дијалекти до 3.000 година пред нашата ера. Праиндоевропски јазик Индоевропајани Список на индоевропски јазици
 • семејството на индоевропски јазици Овие јазици ги зборуваат иранските народи. Историскиот развој на иранските јазици е поделен на староирански јазици до 400
 • сочинуваат половина од вкупниот број на индоевропски говорници 1, 5 од 3 милијарди Најголеми јазици во групата по бројот на говорници се хиндустанскиот хинду - урду
 • од народите кои зборуваат индоевропски јазици За некои од нив се суди само по лингвистички влијанија во индоевропски јазици додека други како етрурски
 • семитски во Европа со национален јазичен статус. Поврзано: Список на индоевропски јазици Индоевропското јазично семејство потекнува од праиндоевропскиот
 • Замукоски јазици Западно Папуаски јазици Запароски јазици Изолирани јазици Индоевропски јазици Ирокезки јазици Источно Папуаски јазици Јаномамски јазици Јапонски
 • кај речиси сите индоевропски групи: h1e e, h2e a, h3e o Ceh2C CāC, Ceh3C CōC CHC CaC Посвојствен за италските јазици е односот помеѓу
 • истите. Ова е список на десетте најраширени јазични семејства: индоевропски јазици Европа, Југозападна Азија до Јужна Азија синотибетски јазици Источна
 • кој индоевропски јазик. Постојат податоци дека грчкиот јазик бил зборуван во Микена уште од 15 и 14 век п.н.е. што го прави еден од најстарите јазици