Топ-100
Back

ⓘ Списоци по земја ..
                                               

Список на земји по стапка на самоубиства

Ова е список на стапки на самоубиства по земја според податоци од Светската здравствена организација каде местото на една земја го определува вкупната стапка на смртни случаи официјално заведени како самоубиства. Стапките по пол се определени со делење на бројот на самоубиства од тој пол со вкупниот број на жители од истиот пол. Вкупната стапка на самоубиства се заснова на вкупниот број на самоубиства поделен со вкупниот број на населението, наместо на пронајден просек од машката и женската стапка, бидејќи соодносот помеѓу бројот самоубиства кај мажите и жените во многу земји не е 1:1.

                                     

ⓘ Списоци по земја

 • списокот на архитекти по земја Содржина по векови: Стар век XIII XIV XV, XVI XVII XVIII XIX XX XXI Списоци по земја Марко Агрипа Антемиј
 • оклопни возила е поделена на списоци по тип, земја и период. За целосна список на воени возила, видете: Список на воени возила. По период Список на оклопни
 • Во статијава се наведени три списоци на земјите во светот подредени по нивниот бруто - домашен производ БДП вредноста на крајните стоки и услуги во земјата
 • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
 • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
 • земјите во светот подредени по нивниот бруто - домашен производ БДП - пазарната вредност на сите конечни стоки и услуги на една земја за дадена година. Наведените
 • статии Политика на Список на државници, во кои се дадени списоци на министри по земја Конкретни министри: Премиер главен министер Министер за финансии
 • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
 • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
 • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
 • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
 • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени

Users also searched:

...
...
...