Топ-100
Back

ⓘ Археологија на животната средина е наука која почнала да се развива кон средината на XX век и денес се има осамостоено како посебна дисциплина која има свои при ..
                                     

ⓘ Археологија на животната средина

Археологија на животната средина е наука која почнала да се развива кон средината на XX век и денес се има осамостоено како посебна дисциплина која има свои принципи, методи и техники.

Познато е дека археологијата е наука за мртвите работи. Но покрај тоа постојат и голем број на пропратни елементи кои на изглед се чинат дека не се дел од "вистинската археологија". Понекогаш тие демонстрираат значаен придонес да разбереме каков бил животот на луѓето во минатото. Многу од овие т.н. неартефакти им припаѓаат на почвата, фосилите од растенијата и остатоците од животните.

На прашањето што е тоа "археологија на животната средина" може да се одговори многу поедноставено. Тоа е студија за проучување на интеракцијата помеѓу растенијата и животните помеѓу себе, како и со сите останати неживи елементи од природното опкружување. Дефинирано поинаку како екологија, или во поширок смисол на зборот тоа претставува наука за екологијата, но на древните човечки групи.

Археологијата на животната средина вклучува повеќе под-дисциплини кои ја документираат и толкуваат оваа врска, како: палеоботаника, геоморфологија, палинологија, геофизика, пејсажна археологија, човечка биологија и човечка екологија.

                                     
 • вклучуваат: Антропологија Археологија Биологија Екологија Етнографија Палеопатологија Палеонтологија Зоологија Археологија на животната средина Биоархеологија Здружение
 • биолошки остаток кој е откриен и анализиран од некое наоѓалиште, иако за тоа постои уште поспецифилен поим познат како археологија на животната средина
 • влијанието на реконструкцијата и и зградбата на 110 KV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина ЕСМ. Посетено на 2010 - 04 - 28.
 • влијанието на реконструкцијата и и зградбата на 110 KV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина ЕСМ. Посетено на 2010 - 11 - 04.
 • Студија за оценка на влијанието на реконструкцијата и изградбата на 110 kV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина PDF МЕПСО
 • Студија за оценка на влијанието на реконструкцијата и изградбата на 110 kV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина PDF МЕПСО
 • Студија за оценка на влијанието на реконструкцијата и изградбата на 110 kV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина PDF МЕПСО
 • оценка на влијанието на реконструкцијата и и зградбата на 110 KV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина ЕСМ. Посетено на 2010 - 11 - 04
 • оценка на влијанието на реконструкцијата и и зградбата на 110 KV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина ЕСМ. Посетено на 2010 - 11 - 04
 • реконструкција на древната вегетација и клима. Може и честопати нејзините резултати се комбинираат со другите методи на археологијата на животната средина како: биоархеологијата
 • оценка на влијанието на реконструкцијата и и зградбата на 110 KV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина ЕСМ. Посетено на 2010 - 11 - 04

Users also searched:

екологија есеј, екологија во македонија, екологија за деца,

...
...
...