Топ-100
Back

ⓘ Право, весник. Право е неделен весник, официјален орган на политичките и духовните интереси на бугарското население во Отоманското Царство, а подоцна станува ор ..
Право (весник)
                                     

ⓘ Право (весник)

Право е неделен весник, официјален орган на политичките и духовните интереси на бугарското население во Отоманското Царство, а подоцна станува орган на македонско-одринските интереси откако овие две области по Берлинскиот конгрес останале во рамките на империјата. Со текот на времето Право станува неофицијален орган на Македонскиот комитет од Софија и Македонската револуционерна организација, со што започнува да ги претставува интересите на македонското револуционерно движење.

                                     

1.1. Дејност Македонското прашање и Одринско

Весникот во почетокот се занимавал со прашањето за Македонија и Одринско кој останале под управата на Отоманското Царство.

Првенствено биле разгледувани културните и духовните интереси на тамошното население, подобрување на положбата врз основа на членот 23 од Берлинскиот конгрес и спроведување на реформи.

Со засилувањето на македонското револуционерно движење весникот почнува да се занимава и со политички прашања и станува неофицијално гласило на Македонскиот комитет со што јавно се барало автономија на Македонија.

                                     

1.2. Дејност Неофицијален орган на МРО

По создавањето на Македонската револуционерна организација, односно по создавањето на нејзиното Задгранично претставништво, весникот станува неофицијален орган на Организацијата ги пренесува нејзините ставови за решавање на Македонското прашање.

Според Пејо Јаворов, весникот ги претставувал личните ставови на Гоце Делчев меѓутоа треба да се истакне дека тој како задграничен преставник ги застапувал интересите и потребите на самата Организацијата.

Во овој весник е објавена и статијата на Ѓорче Петров под наслов Македонското ослободително дело на бугарска почва како и голем број на други текстови како што и ставот на Организацијата во однос на Македонското прашање:

                                     

2. Литертура

 • д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство од првите почетоци до 1945 Скопје, 1980
 • д-р Боро Мокров - м-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат 1885-1992, Скопје, 1993
                                     
 • Право е термин кој нема универзално прифатена дефиниција, но една дефиниција е дека законот е систем на правила и насоки кои се спроведуваат преку социјалните
 • Дедо Иван - македонски илегален весник орган на Месниот комитет на КПЈ во Куманово. Весникот се издавал во периодот од 15 август до 15 септември 1941
 • потпретседател и пет други членови Тие функцијата ја вршат професионално, со право на повторен избор. Нивниот мандат е четири години, а се избираат во рок
 • Катедрата за кривично право на Правниот факултет во Скопје. Во учебната 1972 1973 година се запишал на постдипломски студии по казнено право на Правниот факултет
 • 1848 го уредувал либералниот весник Шлезвиг - Холштајнише цајтунг Кон крајот на 1848 година станал професор по римско право на Универзитетот во Лајпциг
 • Филипините ги сакаат назад. Владата на Сабах Историја Туризам Daily Express - локалниот весник WWF Heart of Borneo conservation initiative - информации
 • е збир на работи од јавен интерес од локално значење кои општината има право да ги врши на своето подрачје и е одговорна за нивното извршување. Граѓаните
 • Гардијан англиски: The Guardian - британски дневен весник Од 1821 до 1959 година е познат како Манчестер Гардијан Manchester Guardian Заедно со своите
 • договарањето како еден од основните принципи на договорното облигационо право во социјалистич ка Југославија во 1989 година. Во 1971 година бил избран
 • главно се организирале во областа на граѓанското право казненото право меѓународното право статусното право во областа на правно - политичките науки. Притоа