Топ-100
Back

ⓘ Историја ..
                                               

Историја на Гвинеја-Бисао

За раната историја на Гвинеја-Бисао се знае многу малку, слично како и за историјата на Гвинеја. Она што е познато е дека кон 900 година, Гвинеја била вклулчена во составот на Ганското царство. Од XIII до XVI век, Гвинеја била со составот на Малиското царство. Португалските трговци и истражувачи на нејзините брегови престигнале во периодот помеѓу 1460 и 1470 година. Нејзиното население главно било користено за трговија со робови, а земјата како подрачје за експлоатација на нејзините ресурси. Кон крајот на XIX век, Гвинеја била колонизирана од Португалија, која тогаш била позната како Порту ...

                                               

Историја на Константинопол

Терминот Историја на Константинопол може да се однесува на: Историја на Истанбул во отоманско време Историја на Цариград во византиско време Историја на Антички Цариград Историја на Истанбул во современието

                                               

Апијан

Апијан ― римски историчар од Александрија. Го напишал делото "Римска историја" во 24 книги. До денес во целост се зачувани предговорот и единаесет книги, а во фрагменти четири книги. Дава податоци за историите на поедини народи и земји до нивното паѓање под римска власт. Известува за римско-македонските војни, за освојувањето на Македонија од страна на Рим и за односите на Рим со последните македонски владетели. Апијан, во своите дела ги наведува Македонците и Елините како два посебни ентитета, а тоа се гледа низ повеќе негови написи: ".Некои илирски племиња, а посебно Скордизите, Медите и ...

                                     

ⓘ Историја

  • Историја - поим што означува сознанија за минатото. Кога се користи како име за поле на студии, историја се однесува на изучување и објаснување на минатото
  • Институт за национална историја ИНИ - државна научна установа основана со уредба на владата на НР Македонија од 22 јули 1948 година, со основна задача
  • Историја на книжевноста или историја на литературата го проследува развитокот на литературата и литературните процеси во контекст на цивилизацискиот развој
  • Еврејската историја ја вклучува историјата на еврејскиот народ, вера и култура. Еврејската историја покрива период од речиси шест илјади години од времето
  • најчесто се дели на рана бутанска историја потоа историја од раниот среден век па сè до XX век и новата бутанска историја Камени алатки, орудија, слонови
  • периоди: Историја на Русија и Советскиот Сојуз 1917 1927 односно период од Октомвриската револуција до консолидацијата на моќта на Сталин Историја на Советскиот
  • погледнете Економска историја на светот, а за промени во економските идеи погледнете Историја на економските теории. Економската историја претставува изучување
  • Усна историја - историја претставена вид на раскажување или сеќавања на постари лица.
  • статија само за историјата на САД. За историјата на копното Америка, погл. Историја на Америка Историјата на САД се смета дека започнува кога луѓето преминале
  • Историја на исламот - историјата на исламот како религија и општествена установа. Според исламот, погрешно е да се каже дека историјата на Исламот во Арабија

Users also searched:

...