Топ-100
Back

ⓘ Општествени обичаи ..
                                               

Роднински односи

Македонскиот јазик е еден од најбогатите со поими кога се во прашање роднинските односи. Крвното сродство, односно роднинството, во традиционалната култура на Македонците се сметало за света работа која крајно се почитувала. Блиските роднински односи се чувале, не само меѓу семејствата на родените браќа и братучеди, по чичко, вујко и тетка, туку и меѓу подалечните роднини. Бидејќи македонскиот народ е семеен народ и долго време ги одржува семејните традиции, во јазикот се користат многу поими кои не можат да се најдат или воопшто не се користат во другите јазици, па дури и меѓу оние со сло ...

                                     

ⓘ Општествени обичаи

 • Општествени науки се група на академски дисциплини што ги проучуваат човечките аспекти на светот. Тие се засноваат на примена на научни методи во изучувањето
 • смело ги трансформира многуте обичаи од македонските простори, гатањата, верувањето, баењето, коледарските, додолските обичаи детските игри и др. низ
 • Свадбените традиции и обичаи не се секаде исти, тие вариират во сите култури, етнички групи, религии, предели, околини, држави и општествени класи. Поголем дел
 • се користи во социологијата, историјата и други општествени науки. Се однесува на група општествени структури, општествените установи и општествените
 • поединец. Институционално угнетување се случува кога воспоставени закони, обичаи и практики систематски одразуваат и произведуваат нееднаквости врз основа
 • неа се ја прикажува борбата против надживеаните и штетни традиции, обичаи и општествени стеги, како и жртвувањето за народот, за општото добро и напредокот
 • Словенска митологија или словенска религија - систем од верувања и обичаи на словенските народи кои еволуирале во текот на период од околу 3000 години
 • заедничките споделени политички, економски, културолошки, филозофски, општествени и историски врски и вредности. Терминот Англосфера за првпат се сретнува
 • Карл Маркс и Макс Вебер најчесто се смета за главен творец на модерните општествени науки. Диркем, со основање строга методологија преку комбинирање на социолошката
 • се глетки на тогашниот живот, на аристократските и народните настани и обичаи Во оние кои ги работи во наредниот период се забележува прогресивно оддалечување
 • митовите се обидуваат да ги задржат моменталните општествени структури и институции: тие ги одобруваат овие обичаи со тврдењето дека биле основани од свети личности

Users also searched:

...
...
...