Топ-100
Back

ⓘ Биоми ..
                                               

Корален гребен

Коралните гребени претставуваат топли, чисти и плитки океански станишта кои се богати со жив свет. Масивната структура на гребенот се образува од коралните полипи, ситни животни кои живеат во колонии. Кога коралните полипи изумираат, тие оставаат цврста каменеста разгранета структура составена од варовник. Коралот е засолниште за многу животни во ова сложено станиште, вклучувајќи сунѓери, голожабрени полжави, риби, медузи, анемони, морски ѕвезди, ракови, желки, морски змии, полжави и други мекотели октоподи, наутилуси и школки. Птиците се исхрануваат со животните од коралниот гребен. Посто ...

                                               

Литорал

Литорал - крајбрежен дел од море, езеро или река. Литоралот е простор кој се протега од цртата на високата вода до цртата на ниската вода. Меѓутоа не постои единствена дефиниција за поимот литорал, така да изразот литорал може да се користи и за подрачја кои можат да бидат оддалечени од делот обележан меѓу плимата и осеката или меѓу високиот и нискиот водостој. Синоними за зборот литорал се крајбрежје литорална зона, или приморска зона.

                                     

ⓘ Биоми

 • кои еден доминира. Во суштина биомите претставуваат големи екосистеми. Примери за биоми се тундра, тајга, степа, пустина и др. Живеалиште екологија
 • комплекси на екосистеми, од кои еден доминира, а се означуваат како биоми Поединечните биоми тундрата, тајгата, степата, пустината, листопадната шума зафаќаат
 • дел од Националниот парк Чирчео поради својата убавина и неколку ретки биоми Островот е пуст, но надгледуван од страна на Шумска служба, со станица
 • најголемиот со видови во светот. Влажните тропски шуми се најбогати со видови биоми тропските шуми во Америките се побогати со видовиод тропските шуми во Африка
 • најголемиот со видови во светот. Влажните тропски шуми се најбогати со видови биоми тропските шуми во Америките се побогати со видовиод тропските шуми во Африка
 • поправи уништувањето на животната околина Активностите де насочени кон три биоми што го опфаќаат најголемиот дел од биоразновидноста во светот: шумите, слатководните
 • помалку документирани видови како што планината се искачувала во повисоки биоми од суптропски до умерени до алпски до слични на арктички. Овие помалку
 • наречени шуми тајги кои се класифицирани како умерени зимзелени шумски биоми Ова се шуми од преодните зони кои содржат видови од сибирската тајга и
 • шума Прашума Џунгла Мрежа на делување за дождовни шуми За дождовните шуми - Биоми на сината планета Дождовни шуми - Пасош до знаења Предлошка: Биоми
 • влажни зими. Регионите со слични услови на животната средина се нарекуваат биоми Nature Journal - неделен научен журнал BBC - науката и природата Европска
 • Пантаналски комплекс е мешавина од растителни заедници типични за различните биоми тропските растенија од амазонските дождовни шуми, полупустинските растенија
 • Земјата започнала пред околу 3, 5 милијарди години. Животните заедници биоми настанале низ целата површина на Земјата, од малубројни на Арктикот и Антарктикот
Биом
                                               

Биом

Биом претставува пространство со воедначени климатски услови и каде се развиваат комплекси од екосистеми, од кои еден доминира. Во суштина биомите претставуваат големи екосистеми. Примери за биоми се тундра, тајга, степа, пустина и др.

Users also searched:

...
...
...