Топ-100
Back

ⓘ Законодавство ..
                                               

Брачно

Вонбрачниот однос или конкубинатот е вонбрачна заедница на машко и женско заснована на нивно соживување.Според тоа,возвишената дефиниција за брак утврдена е за моногамија и со идеја за нераскинување на бракот. Во римската држава бил дозволен конкубинатот или вонбрачниот однос и се сметал како некоја врска на брак од понизок степен. Меѓутоа, христијанството не знае за некоја средина помеѓу бракот и блудот, па затоа за него не е разбирливо какво е ова незнабожечко сваќање. Подоцна византиското законодавство конкубинатот го сметал како полна законска врска. Според црковните прописи вонбрачнио ...

                                               

Балистичко земање на отпечатоци

Балистичкото земање на отпечатоци се однесува на збир на форензички техники кои се потпираат на знаци коишто огненото оружје ги остава на куршумот да се совпадне со куршумот во оружјето со кое што се пукало. Тој е подмножество на форензичката балистика и внатрешна балистика.

                                               

Управно право

Управно право е гранка на праваото која уредува управни делатности вкупно од сите активности на управата на кои управата ги извршува секојдневните задачи и работи, остварувајќи ја својата секојдневна функција, ја сочинува систем на правни норми кои уредуваат управна организација и јавни служби, управни постапки, обимот и садржината на управните делатности – извршување управни работи, со донесување на правни одлуки на управата, вршење материјални работи и контрола на управата.

                                               

Софтвер за јавен домен

Софтвер за јавен домен е софтвер што е ставен во јавен домен: со други зборови, нема апсолутно никаква сопственост како што се авторско право, трговска марка или патент. Софтверот во јавен домен може да се модифицира, дистрибуира или продава дури и без какво било припишување од никого. Ова е за разлика од вообичаениот случај на софтвер под ексклузивно авторско право, каде што софтверските лиценци даваат ограничени права на употреба. Според Бернската конвенција, која повеќето земји ја имаат потпишано, авторот автоматски се стекнува со ексклузивни авторски права за што и да е напишано, а лок ...

                                               

Електронски потпис

Електронски потпис, кој е во легална електронска форма, покажува дека личноста ја прифаќа содржината на пораката во електронскиот запис. Општо прифатена дефиниција за електронски потпис е дека."Електронски потпис претставува низа на податоци во електронски облик кои се содржани или логично поврзани со други податоци во електронски облик и е наменет за утврдување на автентичноста на податоците и идентитетот на потписник". Електронскиот потпис е технологија со чија примена во системот на електронските работи се овозможува проверка на автентичноста на потписник, заштитен е интегритетот на под ...

                                               

Френклин Пирс

Френклин Пирс беше 14-ти претседател на САД и е единствениот претседател од Њу Хемпшир. Пирс беше демократ и беше "doughface", кој служел во Горниот Дом на САД и во Сенатот. Тој учествувал и во Американско-мексиканската војна и станал бригаден генерал во армијата. Бил многу успешен во правната пракса која ја извршувал во Њу Хемпшир и му биле понудени неколку важни позиции, кои ги одбил. Подоцна бил номиниран како партиски кандидат за претседател на 49-тите предизбори во Демократската Национална Конвенција од 1852г. Во претседателските избори Пирс и неговиот колега Вилијам Р.Кинг победиле с ...

                                     

ⓘ Законодавство

  • Законодавната власт е една од трите власти. Главна задача на законодавната власт е донесување закони. Во системите со либерална демократија граѓаните на
  • Мадрид, 1995 укажува дека усогласувањето на националното законодавство со европското законодавство само по себе не е доволно, туку неопходно е земјите - кандидати
  • судска институција преку која се остварувала организациската власт и законодавство на еден дел од територијата на Отоманското Царство. Кон крајот на XIX
  • раѓање, правното лице е продукт на пишаното право. Според македонското законодавство правно лице е најчесто организација која има сопственост, стопанска
  • Британија 1916 - 1922 Лојд Џорџ еден од основачите на англиското трудово законодавство со кој се вовело осумчасовното работно време на рударите, правото на
  • Аостинска Долина имаат специјален статус на автономија со свое регионално законодавство за извесни локални работи основано на културата, географската местоположба
  • државата Алабама било усвоено со законскиот акт 383 од државното законодавство на Алабама на 16 февруари 1895 година: Крстот на Свети Андреј споменат
  • Северна Ирска кое нема службен статус со распуштањето на самоуправното законодавство кое го отповикало во 1972 и укинало во 1973 г. Дотогаш како национално
  • дополнува Договорите на Европската Унија, уште познато како основното законодавство на Унијата, е резервирана за земјите членки и мора да е во согласност
  • петиции не можело да се добие успешно законодавство Дури до денес, тоа е основата на успешното законодавство Јавниот обичај е усвоен и спроведен од