Топ-100
Back

ⓘ Десетаголник. Во геометријата, десетаголник или декагон е многуаголник со десет страни и десет агли. Ова се однесува на правилен десетаголник, со еднаква должин ..
Десетаголник
                                     

ⓘ Десетаголник

Во геометријата, десетаголник или декагон е многуаголник со десет страни и десет агли. Ова се однесува на правилен десетаголник, со еднаква должина на сите страни и сите агли еднакви на 144°. Така, секој агол од правилниот десетаголник има 144°. Шлефлиевиот симбол му е {10}. Плоштината на правилниот десетаголник со должина на страна a е

A = 5 2 a 2 cot ⁡ π 10 = 5 a 2 5 + 2 5 ≃ 7.69421 a 2. {\displaystyle A={\frac {5}{2}}a^{2}\cot {\frac {\pi }{10}}={\frac {5a^{2}}{2}}{\sqrt {5+2{\sqrt {5}}}}\simeq 7.69421a^{2}.}
                                     

1. Конструкција

Правилниот десетаголник може да се конструира со шестар и линијар.

  • Чекори 1 до 6 за конструирање на петаголник.
  • Петте агли на петаголникот го сочинуваат секој втор агол на десетаголникот. Останатите пет агли на десетаголникот се оние точки каде линиите од чекорот 2 се сечат со првобитната кружница но не аголот на петаголникот.
  • Повлечете линија од секој агол на петаголникот низ средината на кружницата направена во чекорот 1, со спротивната страна на таа иста кружница.
                                     
  • конструкции се надоврзува на конструкцијата на десетаголник Доволно најпрво да се конструира правилен десетаголник а потоа и симетрали на страните и во пресекот
  • многуаголник Четириаголник Петаголник Седумаголник Осумаголник Деветаголник Десетаголник Шестаголник на Mathworld Дефиниција и особини на шестаголник со интерактивна
  • многуаголник Четириаголник Петаголник Шестаголник Седумаголник Осумаголник Десетаголник Деветаголник на Mathworld Дефиниција и особини на деветаголник, со интерактивна
  • многуаголник Четириаголник Шестаголник Седумаголник Осумаголник Деветаголник Десетаголник Петаголник - Дигитален речник на македонскиот јазик Пентагон - Дигитален
  • многуаголник Четириаголник Петаголник Шестаголник Седумаголник Деветаголник Десетаголник Осумаголник на Mathworld Дефиниција и особини на осумаголник со интерактивна

Users also searched:

выпуклый десятиугольник рисунок,

...
...
...