Топ-100
Back

ⓘ Асимптота - права во математиката чие растојание од дадена крива, при ограничено или бесконечно продолжување на двете линии, сè повеќе се намалува, т.е., се стр ..
Асимптота
                                     

ⓘ Асимптота

Асимптота - права во математиката чие растојание од дадена крива, при ограничено или бесконечно продолжување на двете линии, сè повеќе се намалува, т.е., се стреми кон нула. Двете линии во ваков математички случај никогаш не се сечат.

На пример, x-оската е единствената асимптота на кривата y = sin ⁡ x {\displaystyle y={\frac {\sin {x}}{x}}}.

Во математиката се разликуваат три типа асимптоти: вертикална, хоризонтална и коса асимптота. Функција може да има една или повеќе асимптоти, но може да нема ниту една.

                                     
  • степените на слобода распоредот тежнее кон нормален распоред. 5. Х - оската е асимптота Како што вредноста за Х расте, F - кривата се доближува до Х - оската, но
  • растечка. Никогаш не ја допира x - оската, иако x - оската ѝ е единствена асимптота Нејзината инверзна функција, природниот логаритам, е дефинирана само
  • Минору Јамасаки Ханс Рудолф Зимерман Петер Цумтор Вани Бал Хидецугу Анеха Асимптота Схигеру Бан Џон Кленси Престон Скот Кохен Елизабет Дилер Тони Фретон Х
  • логаритам како област на хиперболичен сектор, или еквивалентно област против асимптота Во теоријата за простор - време, поврзаноста на настани од светлината го

Users also searched:

интегрално сметање, изводи математика, лимеси, неопределен интеграл, решени задачи по математика,

...
...
...