Топ-100
Back

ⓘ Медицинска опрема ..
                                               

Вакутејнер

Вакутејнер – стерилна стаклена епрувета со гумена заптивка во боја која створа вакуум во епруветата со што се олеснува вадењето на определеното количество крв или друга течност. Вакутејнерот може да содржи адитиви чија цел е да го стабилизира и зачува примерокот пред аналитичкото тестирање. Епруветите се опремени со безбедносни затворачи, со разни опции за етикетирања како и разни волумени на извадената течност. Вакутејнерот бил измислен од Јозеф Клајнер и Бектон Дикинсон во 1949 година. Вакутејнерот е регистрирана трговска марка на Бектон Дикинсон кој денес ги произведува и продава овие е ...

                                               

Дигалка за пациент

Дигалка за пациенти може да биде или дигалка со појасна лулашка или дигалка за стоење. Ова е помошен уред кој им овозможува на пациентите во болниците, домовите за стари лица и лицата кои примаат домашна здравствена заштита да бидат пренесени помеѓу креветот и столчето или други слични места за одмор, со употреба на електрична или хидраулична енергија. Дигалки со појасна лулашка се користат за пациенти чија мобилност е ограничена. Тие се мобилни или пак фиксирани тавански дигалки. Дигалки со појасна лулашка има неколку предности. Тоа им овозможува на тешки пациенти да бидат пренесени, а ис ...

                                               

Медицинско помагало

Медицинско помагало е секој инструмент, апарат, уред, материјал или друг производ што се користи во хуманата медицина, што нема фармаколошко, имунолошко или метаболичко дејство, а се користи самостојно или во комбинација, вклучувајќи го и неопходниот софтвер за правилна употреба. Медицинските помагала се користат за дијагностика, превенција, следење, третман или олеснување на различни болести, повреди или хендикеп, испитување, замена или модификација на анатомски или физиолошки процеси, контрола на зачнување, материјали за клинички испитувања.

                                               

Шприц

Шприц – општ назив за направа која се користи во медицината, технологијата и кулинарството за додавање или вадење течности и гасови со користење притисок на клипот.

                                     

ⓘ Медицинска опрема

 • Медицинска опрема е инструмент, апарат, машина, имплант, ин витро реагенс, или друг сличен или поврзан артикл што служи во медицина за одржување на човечкото
 • финансиските услуги, телекомуникации, воздухопловство, осигурување, шпедиција, недвижнини, нафтената индустрија и медицинска опрема Интервју со Ташковиќ
 • мајка да добие тендер од Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема во вкупен износ од 1 милион евра и аферата Тифани во којашто за
 • снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги санитарниот
 • Стоматологијата е медицинска наука и практична вештина што се занимава со превентива и лекување на болестите на устата, забите и ткивата на лицето. Стоматолошки
 • пример челикот. Како трасер во хемиските реакции, Стерилизација на медицинска опрема Радиоактивен извор во медицинската радиотерапија, Радиоактивен извор
 • кој помага при пребарувањето. Негов создавач и одржувач е Националната медицинска библиотека на САД NLM и се користи во базите на стручна периодика MEDLINE PubMed
 • на области. Многумина се специјализирани во машинска конструкција, медицинска опрема меѓународна трговија, оптика и електроника. Традиционалните области
 • Модерната медицина применува здравстени науки, биомедицинско истражување и медицинска технологија во своја полза со цел да се дијагностицираат и лекуваат болестите
 • јуни 1920 во руско селско семејство во Руската СФСР. Завршува курс за медицинска сестра пред да се запише во локалниот клуб за летање, по што станува инструктор
 • англиска медицинска сестра, социјален реформатор, писател и статистичар. Во својата работа како предводник на денешната професија медицинска сестра се
Медицинска опрема
                                               

Медицинска опрема

Медицинска опрема е инструмент, апарат, машина, имплант, ин витро реагенс, или друг сличен или поврзан артикл што служи во медицина за одржување на човечкото здравје.