Топ-100
Back

ⓘ Мултикултурализам. Концептот на мултикултурализмот во неговото дескриптивно значење е нашироко прифатен. Да се каже дека некое општество е мултикултурно, значи ..




Мултикултурализам
                                     

ⓘ Мултикултурализам

Концептот на мултикултурализмот во неговото дескриптивно значење е нашироко прифатен. Да се каже дека некое општество е мултикултурно, значи да се посочи на културното различје на тоа општество. Таквата употреба на концептот е еднаква на значењето на културниот плурализам.

Нормативното значење на мултикултурализмот се однесува на можните начини на општествена организација, која за свој принцип го има културното различје. Во контекст на политичко-правната теорија, посебно во рамките на либералната теорија, мултикултурниот дискурс се темели на премисата дека малцинските култури, односно начини на живот не се доволно заштитени со поединечните права на нивните припадници, па според тоа треба да бидат заштитени со специјални колективни права и одредени привилегии. Ваквиот став се брани со аргументот дека културниот идентитет има суштинска улога во конституирањето на личниот идентитет на поединецот. Бидејќи културата, односно културната заедница е од такво фундаментално значење за животот на нејзините припадници, културните практики на малцинските културни заедници треба да бидат заштитени.

                                     
 • по Филип II Орлеански, Регентот на Франција, и е познат за негово мултикултурализам наследство кујна, архитектура, музика, и својот годишен Марди Гра
 • Жеските права се човекови права Уредник на прирачникот Школо за мултикултурализам и други изданија во рамките на кампањата за искоренување на родовото
 • за доживотно учење подготвеност за промени развивање свесност за мултикултурализам и мулиетничка интеграција подигнување на свесноста за професионалната
 • глобализација. Терористички напади се забележани низ целиот свет. Ширење на мултикултурализам и подобар пристап до културна разновидност, додека од друга страна
 • предлози за правни иницијативи за реформа на европските политики на мултикултурализам со 24 точки, кои потоа биле испратени до Европската комисија Веијо
 • етничките односи се дискутираат во смисла на или асимилационизам или мултикултурализам Антирасизмот формира друг стил на политика, особено популарна во
 • единствениот резултат бил појава на широк религиозен и национален мултикултурализам истиот кој опстојувал до ден денес. Населението на Пенсилванија во
 • за доживотно учење подготвеност за промени развивање свесност за мултикултурализам и мулиетничка интеграција подигнување на свесноста за професионалната
 • албанска националност и како носечка идеја имаа зближување, соживот и мултикултурализам на учениците. Резултатите беа повеќедимензионални: се создаде општа
 • идеологија, капитализам, фундаментализам, расизам, толеранција, мултикултурализам човечки права, екологија, глобализација, војната во Ирак, револуција
 • терапија. 2. Ед. Филаделфија, ФА Дејвис. Хокинг, Ц и Вајтфорд, Г 1995 Мултикултурализам во работната терапија: Време за размислување за основните вредности

Users also searched:

...
...
...