Топ-100
Back

ⓘ Воздухопловство ..
                                               

Авион

Авион е летечка направа со крила и мотор. Првиот авион, наречен "Флаер", е измислен во САД од страна на браќата Орвил и Вилберт Рајт. Првиот документиран полет е направен на 17 декември 1903 година и траел 12 секунди. Тој ден се напревени вкупно четири летови од кои најдолгиот треал 59 секунди и биле прелетани 279 метри. Веќе во 1905 година е изведен првиот контролиран лет од страна на "Флеар 3". Во Првата светска војна, авионите почнале да се користат како оружје. Најпознат пилот, со најмногу победи, од тоа е време е германецот Манфред Вон Рихтофен, попознат како "Црвениот Барон". Помеѓу ...

                                               

Автожир

Автожир, жироплан или жирокоптер – вид воздухоплов кај кого влечната сила се обезбедува со влечна или потисна елиса, а узгон со вртежно крило, без сопствен погон.

                                               

Висиномер

Во воздухопловството, барометарскиот висиномер го мери атмосферскиот притисок на надворешната средина со помош на питостатичен систем. Воздушниот притисок се смалува со зголемување на висината – приближно 100 hPa на 800 m, односно 1 mmHg на 1000 стапки над нивото на морето. Ваквиот висиномер е калибриран да го прикажува притисокот како висна на нивото на морето во согласност со математичкиот модел дефинира со Меѓународниот атмосферски стандард International Standard Atmosphere ISA). Постарите авион користат едноставен барометар каде стрелката може да направи помалку од едно свртување на ск ...

                                               

Воздухоплов

Воздухоплов или летало - превозно средство кое може да лета користејќи ја поткревната сила на воздухот за надминување на гравитационото привлекување кон Земјината површина. Поткревната сила може да биде статична или динамична. Теоријата и практиката на летањето со воздухоплови се нарекува воздухопловство. Ракетите иако исто така летаат во атмосферата, повеќето од нив не се летала во опишаната смисла, со оглед дека не ја користат поткревната сила на воздухот. Сепак некои ракети, како ракетопланите и крстаречките ракети, влегуваат во дефиницијата за воздухоплов, бидејќи при летањето ја корис ...

                                               

Воздухопловство

Воздухопловство - дејност поврзана со летање во воздушниот простор. Ги вклучува ги обединува сите човекови активности поврзани со летање со механички уреди, наречени авиони. Поимот воздухопловтсво ги вклучува сите воздухоплови со повеќекратна употреба. Воздухопловството може да биде пилотирано или непилотирано. Во својата прогресивна историја од еден век, воздухопловтсвото многу брзо се развило, во голем број хетерогени видови, а во дивергентни насоки. Воздухопловтсвото содржи голем број чинители. Од припрема на специјализиран кадар па сè до излез на воздухопловот од оперативна употреба. С ...

                                               

Историја на воздухопловството

Историјата на воздухопловството се однесува на историјата за развој на механичкото летање-од најраните обиди со змејови и едрилици до капацитет потежок од воздухот, надзвучност и вселенски летови. Првите форми на летачки објекти направени од човек се змејовите. Различни теории во механиката од страна на физичари за време на истиот период -особено динамика на флуидите и Њутновите закони за движење- водело до поставување на темелите на современата аеродинамика. Врзаните балони исполнети со топол воздух биле употребувани во првата половина од 19 век и имале значајно влијание во неколку војни ...

                                               

Меѓународно здружение за воздушен превоз

Меѓународно здружениое за воздушен превоз - меѓународна група на авиопревозници се седиште во Монтреал, Канада, каде што исто така е сместена и централата на меѓународната цивилна организација за воздухопловство. Главната цел на оваа организација е да им помага на авиопревозниците да ја усогласуваат нивната ценовна програма со другите авиопревозници. Генерален директор на организацијата е Џовани Бисињани. Здружението е основано во април 1945 г., во Хавана, Куба, како замена за Меѓународно здружениа за воздушен сообраќај, основано во 1919 г. во Хаг, Холандија. Кога беше формирана IATA имаше ...

                                               

Ракетоплан

Ракетоплан – воздухоплов што користи ракетен мотор за погон, понекогаш како дополнување на млазниот мотор. Ракетопланите можат да постигнат многу поголеми брзини во однос на сличните по големина млазни воздухоплови, но типично за најмногу неколку минути погонување, следено од едрење. Без потреба од кислород од атмосферата, ракетопланите се погодни за летови на многу големи височини. Исто така овозможуваат многу поголеми забрзувања и пократки полетувања. Ракетите се користеле едноставно да му помогнат на главниот погон во форма на ракетно потпомогнато полетување. Не сите ракетоплани имаат к ...

                                               

Распон на крилја

Распон на крилја на авион или птица, е растојанието од левиот врв на крилото до десниот врв. На пример, авионот Боинг 777 има распон на крилја од околу 60 метри. Во авион секогаш се мери во права линија, од врв до врв, независно од обликот или замавот на крилото. Официјалниот рекорд за распон на крилја на птица го има албатросот со 3.63 метри. Димензијата на распонот на крилјата зависи од карактерот на летање и обратно. Повеќето комерцијални патнички авиони користат распон со висока пропорција во споредба со широчината на крилото. Ваков сооднос овозможува ефикасно и мирно летање. Како алте ...

                                               

Хеликоптер

Хеликоптер или вртолет - вид на летало кое се крева и спушта со помош на вртечки перки. Хеликоптерите се класифицирани како авиони со ротациони крила, за разлика од класичните авиони со фиксни крила. Зборот "хеликоптер" е настанат од старогрчките зборови "хеликс" и "птерон". Хеликоптерот е еден вид rotorcraft, коjшто е подвид на авионите.