Топ-100
Back

ⓘ Машини ..
                                               

Електрична машина

Во електротехниката, електричната машина е општ термин за машини кои користат електромагнетни сили, како што се електричните мотори, електричните генератори и други. Тие се електромеханички конвертори на енергија: електричениот мотор ја претвора електричната енергија во механичка енергија, додека електричниот генератор ја претвора механичката енергија во електрична енергија. Подвижните делови во машината можат да ротираат или линеарни. Покрај моторите и генераторите, во третата категорија често се вклучени и трансформатори, кои иако немаат подвижни делови, исто така се енергетски конвертор ...

                                               

Машина

Машина - механичка направа која користи енергија за правење контролирани движења заради извршување некоја посакувана активност. Машините може да ја добиваат енергијата од животните, од луѓето, од природните сили, електрична енергија, топлинска енергија и се состојат од систем на механизми преку влезната енергија се претвора во излезен резултат. Исто така, машините може да бидат опремени со сензори или компјутери со кои се контролира работењето на машините.

                                               

Машина за мелење месо

Машина за мелено месо е кујнски апарат за фино сецкање и/или мешање на сурово или варено месо, риба, зеленчук или слична храна. Ги заменува алатките како нож за мелење, на пример кој исто така се користи за производство на мелено месо, полнење итн. Производителот ја става мелената храна во инка, која се наоѓа на врвот на мелница. Од таму материјалот оди на хоризонтален штраф транспортер. Овој шраф транспортер, кој може да се напојува со рачно тркало или електричен мотор, делумно ја меша храната. На крајот на штрафовичниот транспортер има нож инсталиран директно пред плочата со фиксна дупка ...

                                               

Топлинска пумпа

Топлинската пумпа во голем број случаи претставува најекономично решение за загревање на домови и други простории каде што престојуваат луѓе. Ја има во различни изведби, многу едноставни и евтини, но и посложени и поскапи кои со текот на користењето се поисплатливи. Корисникот треба да дознае повеќе информации за да донесе правилна одлука дали и каков тип на топлинска пумпа да избере бидејќи врз тоа влијаат повеќе фактори.

                                     

ⓘ Машини

  • процесот на шиење и заштеда на време. Индустриските машини за шиење, за разлика од домашните машини се поголеми, побрзи и повеќе различни во нивната големина
  • бродови, автомобили, машини апарати, и оружје.Лиениот челик се употребува за магнетни кола во електричните машини а кованиот за електрични машини
  • десктоп компјутери, индустриски машини за шиење, машински алатки, печатачи на етикети, машини за пишување, факс машини и друга компјутерска електроника
  • виртуелната машина В.М. е емулација на компјутерски систем. Виртуелните машини се засноваат на компјутерски архитектури и обезбедуваат функционалност на
  • Тјуринговите машини се апстрактни машини кои покрај нивната едноставност можат да бидат приспособени да ја симулираат логичката улога на секој можен компјутер
  • англиски: Singer Corporation - американски производител на индустриски машини за шиење со седиште во Њујорк САД. Компанијата за првпат основана како
  • Во електротехниката, електричната машина е општ термин за машини кои користат електромагнетни сили, како што се електричните мотори, електричните генератори
  • Имено, во механиката хидрауличните машини поради триењето дел од работата ја претвораат во топлина, а топлотните машини работата се добива преку величина
  • работењето на машините. Ренесансните философи разликувале шест едноставни машини кои претставувале основни направи кои влезната енергија ја претвораат во