Топ-100
Back

ⓘ Историчари ..
                                               

Велибор Глигориќ

Велибор Глигориќ – книжевен критичар и историчар, редовен член и претседател на САНУ и член на МАНУ надвор од работниот состав.

                                               

Српско царство

                                     

ⓘ Историчари

 • населението било словенско. Некои византиски хрватски арапски и други историчари од средниот век ја нарекуваат оваа држава Бугарија, бидејќи Византијците
 • AUC е систем за броење на години кој се користи од старите римските историчари за да се идентификуваат одредени римски години. Издавачите од времето
 • средишните канцеларии, придонесувачи биле 100 академски советници, 2.500 историчари и 100 преведувачи. Енциклопедијата била уредувана истовремено на трите
 • до 1477 година. Денеска не е познато неговото потекло, но според некои историчари имал грчко или српско потекло. Гедик Ахмед - паша претходно бил командант
 • усвоен. Денес нема јасна теза за значењето на симболот, но голем број историчари се согласуваат дека претставува стилизирана форма на некој тотем, грб
 • женскиот дел на семејството на починатиот крал. Поради тоа, древните историчари тврделе дека кралот бил избиран врз основа на неговите доблести, а не
 • претставува прашање кое е дебатирано од страна на голем број истражувачи и историчари За скоро половина милениум од своето постоење, населението на империјата
 • 1789 а мајка - Накшидил валиде султан 1766 1817 која според некои историчари била роднина на Наполеон. Во 1808 година Махмуд наредил погубување на
 • за одмазда против Гасанидите и Византија. Според подоцни муслимански историчари Мухамед испратил 3, 000 војници чија цел била да ги нападне и да ги казни
 • и легитимизира Партизанката. Југославија е уникатна бидејќи нејзините историчари посветувале големо внимание на жените во отпорот, се додека земјата не
 • името на МРО и ЦМРК за да не се предизвика: Голем дел од македонските историчари сметаат дека одлука за менување на името на организацијата во Тајна македонско
 • аскетски живот. Се претпоставува дека станал епископ на Ефес. Современите историчари сметаат дека тоа всушност бил неговиот син. Сигурно овој епископ бил жив
                                               

Дексипус

Publius Herennius Dexippus, бил реторичар, историчар, државник и генерал. Живеел во третиот век. Автор е на три познати историски дела: "Chronike Historia" Σύντομον στορικν или "Хроника" τήν Χρονικήν во 12 книги. "Scythica" Τ Σκνθικά: историја на римските војни со готите архаички наречени скити во 3. век "Настани после Александар" Τ μετ Αλέξανδρον во 4 книги.

Евсевиј Кесариски
                                               

Евсевиј Кесариски

Евсевиј Кесариски бил епископ на Мавританија и од страна на христијаните често е нарекуван татко на црковната историја. Тој е роден во Палестина. Се школувал во Ерусалим и Антиохија, проучувајќи ги Платон, Филон и Ориген. Неговото најважно дело, Црковна историја претставува збир од тематики кои го опишуваат раното христијанство, неговото создавање до 324 година.

                                               

Реџеп Шкријељ

М-р Реџеп Шкријељ - роден 1959 година во Меѓугор во областа Санџак, Србија. Се занимава со историографија, старотурска литература, етнологија, етномузикологија, историска генеалогија, ономастика, филологија, преведување и публицистика. Објавил неколку книги и научни студии во бројни списанија во бивша Југославија. Живее и работи во Скопје и Нови Пазар, Србија.

Users also searched:

...
...
...