Топ-100
Back

ⓘ Политички системи ..
                                               

Политички систем

Политички систем е систем на политика и управување. Обично се споредува со правниот систем, економски ситем, културен систем и други општествени системи. Тој е различен од нив, и општо се дефинира со скептар од лево, т.е. комунизам и социјализам, до десно, т.е. фашизам. Меѓутоа, ниеден систем не е крајно позициониран, па така највеќето се поблиску до средината. Австралија е добар пример за центро-деснистичка земја.

                                               

Европска Унија

Европска Унија - наднационален и меѓувладин сојуз на земји во Европа. Претставува најголемата конфедерација на независни држави во светот, основана под ова име во 1993 со Договорот за Европска Унија. Сепак, многу аспекти од Унијата постоеле и пред оваа година преку низа на претходни договори кои датираат од 1951 г. Активностите на ЕУ ги покриваат сите области на јавната политика, од здравството и економската политика до надворешната политика и одбраната. Сепак, опсегот на нејзините овластувања многу се разликува во зависност од дадената област. Во зависност од областа за која станува збор, ...

                                               

Личен сојуз

Личен сојуз означува комбинација во која две различни држави се управувани од истиот монарх, додека нивните граници, закони и интереси остануваат раздвоени. Личниот сојуз не треба да се меша со федерацијата, која во меѓународното право настапува како единствена држава. Личните сојузи може да настанат од различни причини, од принцеза која е омажена за крал на друга земја, па потоа го наследува престолот во својата земја, поради што нивното дете ги наследува обете круни, па сѐ до анектирање на едно кралство од друго, каде монархот се прогласува за крал на двете земји. Бидејќи претседателите ...

                                               

Цезаропапизам

Цезаропапизмот претставува политички систем кој се заснова на идејата за комбинирање на моќта на световната со духовната власт на Црквата или поставување на световната власт над црковната. Во својот екстремен облик, цезаропапизмот е политичка теорија, во која шефот на државата, особено на царот, исто така е врховен шеф на црквата. Спротивен политички систем на овој претставува теократијата во кои институциите Црквата ѝ се надредени на државата.

                                     

ⓘ Политички системи

  • правниот систем, економски ситем, културен систем и други општествени системи Тој е различен од нив, и општо се дефинира со скептар од лево, т.е. комунизам
  • политичката теорија и практика, како и описот и анализата на политичките системи и политичкото однесување. Полињата и подполињата на политичката наука ги
  • комунистички системи како Источна Германија, Полска, Чехословачка и Бугарија. Двопартиски системи има во оние држави каде што се доминантни само две политички партии
  • список на општествени уредувања и политички системи според неколку вида на нивно организирање. Наведените системи не се взаемно исклучителни, и често
  • идеологии, политички системи и одредени економски системи н.пр. се зема предвид значењето на терминот комунизам Многу економски системи имаат допирни
  • во Скопје. Предава меѓународна политика и право, како и современи политички системи Во периодот 1990 - 1991 година. држел настава на редовните и на посдипломските
  • Методиј во Скопје, 2006 година. Професор е во наставни области: политички системи и човекови права. Од јануари 2013 година е комесар во ЕКРИ Европска
  • на политичките системи еден од аргументите во проучувањето на концептот на Англосфера се заедничките речиси истоветни политички системи во Велика Британија
  • потребата за политичката филозофија како враќање на свеста за суштествените политички принципи. Политичката филозофија опфаќа три вида истражувања: најдобар
  • огромен број на политички системи водат потекло од социоекономски движења кои потоа се институционализираат во владата преку политички партии кои се носители
Еднопартиска држава
                                               

Еднопартиска држава

Еднопартиска држава е држава кадешто владее само една политичка партија, а создавање други партии е забрането. Примери низ историјата за еднопартиска држава се: Југославија, Советскиот Сојуз, Нацистичка Германија, голем број од земјите од источниот блок, Италија за време на Мусолини и др. Денес имаме 11 држави кои имаат еднопартиски систем, а тие се: Кина, Виетнам, Северна Кореја, Екваторска Гвинеја, Куба, Еритреја, Западна Сахара, Бурма, Лаос, Сирија, Туркменистан