Топ-100
Back

ⓘ Власт ..
                                               

Крал

Подоцна, во текот на доцната антика и во средниот век, кралот прераснал во вистински само-владетел, надлежен за целокупното функционирање на државата. Поединечната улога на кралот почнала да опаѓа од 16 век, кога монархиите станале уставни и парламентарни, со што голем дел од функциите на кралот во државата ги презеле други институции. Денес, кралевите во повеќето монархии имаат формално церемонијална улога, а во пракса сѐ уште задржуваат значителен имот и политичко влијание. Сепак, постојат и апсолутни монархии, во кои кралот има целосна власт.

                                               

Сувереност

Сувереност или суверенитет - исклучиво право на врховна политичка власт над извесен географски регион, група на луѓе или себеси. Суверен претставува врховната законодавна власт, која не е подредена никому.

                                               

Марјан Лазевски

Марјан Лазевски - Пале - македонски партизан, револуционер, борец за слобода на Македонија и учесник во НОВ.

                                     

ⓘ Власт

 • Власт е институционална моќ, а заснована е на нормативни претпоставки кои имаат авторитет, кој произлегува од волјата на граѓаните или општествените организации
 • Извршната власт е гранка на државната власт чија должност е да ги спроведува законите што ги донела законодавната власт Во зависност од бројот на органи
 • Законодавната власт е една од трите власти. Главна задача на законодавната власт е донесување закони. Во системите со либерална демократија граѓаните на
 • Судската власт е една од трите власти, заедно со законодавната и извршната. Неа ја вршат судовите. Во Република Македонија според Законот за судови од
 • во во составот на Османлиското Царство. Целата територија под османлиска власт била во периодот од 1481 до 1912 година. По Битката на Саврово поле во 1385
 • Поголемиот дел од денешна Црна Гора под османлиска власт бил во периодот од 1498 до 1699 додека крајбрежјето било под венецијанска контрола. Денешна Црна
 • судска, и или извршна власт над извесен географски регион, група на луѓе или себеси. Суверен претставува врховната законодавна власт која не е подредена
 • републикански институции, но принцепсот де факто ја имал во свои раце целата власт над империјата. Поради долготрајните граѓански војни пропратени со проскрипции
 • прогласува за Вселенски патријарх. После паѓањето на Цариград под османска власт 1453 г. на цариградскиот патријарх му е дадено правото да биде духовен
 • востаничка месна власт во времето на Илинденското востание. По ослободувањето на Крушево, 3 август 1903, била воспоставена востаничка власт организирана
 • надлежностите на општините и заедниците и нивната поврзаност со државната власт Општините и заедниците самостојно управуваат со месните работи. Раководството