Топ-100
Back

ⓘ Филозофија на историјата ..
                                               

Џамбатиста Вико

Џамбатиста Вико или Џовани Батиста Вико – 23 јануари 1744 - италијански филозоф. Се смета за основач на филозофијата на историјата како научна дисциплина и на психологијата на културата.

                                               

Историзам

Историзам - начин на размислување кој му дава главно значење на некој конкретен контекст, како што е некој историски период, географско место и локална култура. Како таков тој е во спротивност со индивидуалистичката теорија на знаењето, како што се емпиризмот и рационализмот, кои ја занемаруваат улогата на традициите. Оттаму, историзмот тежнее да биде херменевтички, бидејќи му дава големо значење на внимателното, ригорозно и контекстуално толкување на информациите, и тежнее кон релативизмот бидејќи ги одбива универзалните идеи, основните и непроменливи толкувања. Терминот развил различни и ...

                                     

ⓘ Филозофија на историјата

 • потекнуваат од стара кинеска книга и ги претставуваат четирите идеи на кинеската филозофија за универзумот: хармонија, баланс, циркулација и симетрија. Боите
 • Неоплатонизмот е гранка на платонската филозофија која се појавила во III век од н.е. Терминот не опфаќа низа идеи онолку колку што опфаќа низа мислители
 • древен систем на космологија и филозофија што лежи во срцето на кинеските културни верувања. Филозофијата се фокусира на идеите за динамичната рамнотежа
 • проучување на културата. Меѓутоа, филозофијата во просветителството значи социологија, право и политикологија, а не филозофија во класичната смисла на зборот
 • по филозофија во Центарот за Истражување за Сметање и Општество во Државниот Универзитет во Јужен Конектикат. Тој е еден од зачетниците во полето на компјутерската
 • Vernunft означува пресвртница во историјата на филозофијата и почеток на модерната филозофија Не само во теоријата на познанието, но исто така и во етиката
 • околу 1833 - 4 За историјата на модерната филозофија 1994 превод и вовед од А. Бови, Кембриџ: универзитетот во Кембриџ. Систем на трансцеденталниот
 • и предметот византиска филозофија Георгиева е автор на стотина објавени текстови на историјата на филозофијата и филозофија на религијата. Македонска
 • и литература, филозофија реторика и германска литература. Во 1838 година се запишал на Универзитетот во Кил и изучувал филозофија на правото. Се определил
 • Апсолутен идеализам - онтолошки монистичка филозофија чии најистакнати застапници се германските идеалистички филозофи Георг Вилхелм Фридрих Хегел и Фридрих
 • на филозофијата. Поимот доаѓа од старогрчки: φιλόσοφος филозофос што значи вљубеник во мудроста Се смета дека поимите филозоф и филозофија
 • старохегелијанци - следбеници на германскиот филозоф Георг Вилхелм Фридрих Хегел на почетокот на XIX век кои ја одвеле неговата филозофија во конзервативна насока

Users also searched:

...
...
...