Топ-100
Back

ⓘ Магнетизам - класа на физички појави кои се придружени од магнетни полиња. Електричните струи како и магнетните моменти на елементарните честички го создаваат м ..
Магнетизам
                                     

ⓘ Магнетизам

Магнетизам - класа на физички појави кои се придружени од магнетни полиња. Електричните струи како и магнетните моменти на елементарните честички го создаваат магнетното поле, кое дејствува на други струи и магнетни моменти. Секој материјал е под влијание на некое магнетно поле. Најпознатион ефект е оној на постојаните магнети, кои имаат постојани магнетни моменти предизвикани од феромагнетизмот. Повеќето материјали немаат постојани моменти. Некои се привлечени од магнетното поле ; а други пак се одбиени од магнетното поле ; други пак имаат спожени заемнодејства кога ќе бидат под дејство на магнетно поле. Супстанциите кои се незначително под влијание на магнетното поле се познати како немагнетни супстанци. Такви се: бакарот, алуминиумот, гасовите, и пластиката. Чистиот кислород пројавува магнетни својства кога ќе биде изладен до течна состојба.

Магнетната состојба или магнетната фаза на материјалот зависи од температурата и други променливи, како што се притисокот и дејството на магнетното поле. Еден материјал може да пројавува повеќе од еден облик на магнетизам во зависност од промената на овие променливи.

                                     
  • спротивставуваат духовните потреби. Терминот анимален магнетизам за разлика од физичкичкиот и електричниот магнетизам означува флуид кој тече од една кон друга
  • физичари 1994 Меѓународен сојуз за чиста и применета физика Награда за магнетизам 1994 Хјуит - Пакардова еврофизичка награда 1997 Национален научен истражувачки
  • Вовед во електромагнетизмот Видео предавање - електрицитет и магнетизам Електрицитет и магнетизам Теорија за електромагнетно поле Електродинамика класичен
  • пројават феромагнетни својства. Тој исто така дал објаснување за слабиот магнетизам на одредени камења, правејќи го возможно учењето за историјата на магнетното
  • постанал водечки истражувач во полето на тенки филмови и повеќеслоен магнетизам сè до неговото пензионирање во 2004 година. Во 1986 година тој ја открил
  • металните комплексни соединенија Тој се смета за татко на современиот магнетизам За време на Втората светска војна, ван Флек работел на радарот при радијационата
  • 21 април 1998 Планетите по нивното образување Одделение за земјин магнетизам Архивирано од изворникот на 13 август 2006. Посетено на 23 август 2006
  • магнетно поле произведено од страна на клиентите. Древните луѓе научиле за магнетизам од lodestones, кои се природно магнетизирани парчиња на железна руда.
  • кинематика, астрономија и астрофизика, лабораториска работа, електрицитет и магнетизам термодинамика, оптика, современа физика, квантна физика, нуклеарна физика
  • од Био - Саваровиот закон секогаш ќе биде во склад со Гаусовиот закон за магнетизам и Амперовиот закон: Во немагнетна ситуација, Био - Саваровиот закон престанува

Users also searched:

...