Топ-100
Back

ⓘ Суд е институција на која е поверено вршењето на судската функција, т.е. решавање на спорните случаи во области на граѓанското, кривичното, меѓународното право ..
Суд
                                     

ⓘ Суд

Суд е институција на која е поверено вршењето на судската функција, т.е. решавање на спорните случаи во области на граѓанското, кривичното, меѓународното право или во некоја друга област каде можат да се јават спорови. Најчесто под суд се подразбира државен орган, кој се наоѓа во составот на судството како една од трите гранки на власта, но судот може да биде и меѓународен, суд на некоја недржавна организација или привремен, специјален суд и сл.

                                     

1. Судот како тема во уметноста и во популарната култура

Судот како тема во филмот

 • "Судењето во Нирнберг" англиски: Judgement at Nuremberg - американски филм од 1961 година, во режија на Стенли Кремер.
                                     

1.1. Судот како тема во уметноста и во популарната култура Судот како тема во музиката

 • "Адвокат на одбраната на Освалд" Oswald Defence Lawyer - песна на британската рок-група "Фол" од 1988 година.
 • "Суде, може ли да повикаме сведок?" Caught, Can We Get A Witness? - песна на американската рап-група "Паблик енеми" Public Enemy од 1988 година.
                                     

1.2. Судот како тема во уметноста и во популарната култура Судот како тема во филмот

 • "Судењето во Нирнберг" англиски: Judgement at Nuremberg - американски филм од 1961 година, во режија на Стенли Кремер.
                                     
 • Врховниот суд на Република Македонија е највисокиот суд во Република Македонија кој обезбедува униформност во имплементацијата на законите од страна на
 • Уставниот суд на Македонија е орган што ја штити уставноста и законитоста во Македонија. Составен е од девет судии избрани од Собранието на Македонија
 • Меѓународниот суд за правда е главниот судски орган на Обединетите Нации. Седиштето на овој суд се наоѓа во Палатата на мирот во Хаг, Холандија. Основан
 • Арбитражниот суд на Филипините Филипински: Hukumang Paghahabol sa Buwis ng Pilipinas - специјален суд со ограничена јурисдикција, кој го има истото ниво
 • Европскиот Суд на Правдата е составен од 27 судии, на кои им помагаат девет општи застапници general advocates Судот од прва инстанца е формиран во
 • Меѓународниот Кривичен Суд МКС е меѓувладина организација и меѓународен суд со седиште во Хаг, Холандија. Основан е како постојан трибунал за гонење
 • Европскиот ревизиски суд е петтата институција на Европската Унија. Истиот е основан 1975 година во Луксембург. Судот е составен од претставник од секоја
 • Уставниот суд неговите должности ги вршел Врховниот суд Во август 2003 година, Народното уставотворно собрание го донел законот за Уставниот Суд и девет
 • Меѓународниот суд за гонење на лица одговорни за сериозни прекршувања на меѓународното хуманитарно право сторени на територијата на поранешна Југославија
 • Врховниот суд на Филипините Филипински: Kataas - taasang Hukuman или Korte Suprema - нависокиот суд во Филипините. Судот е составен од 14 асоцијативни