Топ-100
Back

ⓘ Машинска опрема. Машинската опрема на сметачот или хардвер и нејзината поставеност зависи од намената на личниот сметач и од задачите кои треба да ги извршува. ..
Машинска опрема
                                     

ⓘ Машинска опрема

Машинската опрема на сметачот или хардвер и нејзината поставеност зависи од намената на личниот сметач и од задачите кои треба да ги извршува. Машинската опрема всушност го претставува физичкиот дел од сметачкиот систем т.е., електричните и електронските делови, електромеханичките делови и механичките делови, уредите за поврзување во мрежа итн.

Уредите единиците коишто можат да влезат во поставката на машинскиот дел можат да се поделат во следните групи:

 • Останати елементи - куќиштата во кои се сместени единиците, трансформатор кој се наоѓа во куќиштето и кој го трансформира високиот напон на електричната мрежа во низок, изворите за напојување, разни кабли, специјални маси и подлоги итн)
 • Влезно-излезни единици
 • Надворешни мемории
 • Централна единица
                                     
 • поимот хардвер машинска опрема Системска програмска опрема англиски: system software ја претставува целокупната програмска опрема што е неопходна
 • потврда на машинска опрема е специјализирана средина за работење со, составување и отстранување грешки на јазикот за потврда на машинска опрема e. Specman
 • проектирање на влезен периферен уред за внесување на податоци. Оваа машинска опрема служи за рачно внесување на азбучни и бројчени знаци, и истиот има
 • Опслужувач или сервер од анг. server - систем програмска опрема и соодветна машинска опрема кој одговара на барањата низ сметачската мрежа за да обезбеди
 • e е потврден јазик за машинска опрема HVL ХВЈ прилагоден за ефикасна примена и висококвалитетен пробен праг testbench Доста негови предности се:
 • машини како и кај машини кои треба да извлечат максимум од дадената машинска опрема Помошни алатки се: Thunar - раководител на податотеки Xfmedia - мултимедијален
 • Памтење чување податоци Влез Влезен уред Излез Излезен уред Приказен уред Графички излезен уред Екран Машинска опрема Контролор Дополнителна картичка
 • Master slave е модел на комуникација каде една машинска опрема или процес има унидиректна еднонасочна контрола над една или повеќе машински опреми. Веќе
 • исто така овозможува и специјалистичко образование од електротехничка, машинска текстилна, дрвна, градежна и сообраќајна струка. Ученикот е центар на
 • широк спектар на области. Многумина се специјализирани во машинска конструкција, медицинска опрема меѓународна трговија, оптика и електроника. Традиционалните

Users also searched:

пиводром, pravenje pivo,

...
...
...