Топ-100
Back

ⓘ GPS ..
                                               

Точка од интерес

Точка од интерес е одредена точка т.е. местоположба која за некого може да биде корисна или од интерес. На пример, ова може да биде точка на Земјата која ја претставува местоположбата на Самуиловата тврдина, или точка на планетата Марс која ја претставува местоположбата на планината Олимп. Поимот POI е широко употребуван во картографијата, особено во електронските варијанти вклучувајќи ги ГИС, GPS друг навигациски програмска опрема, каде POI се нарекува и како патна точка waypoint. GPS-точки на интерес се состои најмалку од географската ширина и должина, иако вообичаено е вклучен и назив з ...

                                               

GPS-приемник

GPS-приемник или GPS-уред е секој уред што прима сигнали од глобалниот систем за позиционирање со цел да ја одреди моментална местоположба на Земјата. GPS-уредите ја прикажуваат географската ширина и географската должина, а некои можат да ја пресметаат и надморската височина. Покрај цивилната употреба, ваквите уреди наоѓаат примена во војската, воздухопловството и поморството. GPS-уредите може да имаат и дополнителни можности како: да содржат карти, кои може да се претставени со текст или графички непосредно да насочуваат самостојно возило како да речеме роботска сонда да му предлагаат нас ...

                                               

WGS84

Светскиот геодетски систем - појдовен стандард во картографијата, геодезијата, морепловството и воздухопловството. Составен е од стандардна координатна рамка на Земјата, стандардна сфероидна упатна површина за сирови податоци за надморска височина и гравитациски еквипотенцијална површина која го определува "номиналното морско ниво". WGS 84 е најновата верзија на системот изработена во 1984, последна преработка во 2004, која треба да важи до 2010 г. Претходно важеле системите WGS 72, WGS 66, and WGS 60. WGS84 е појдовниот координатен систем што го користи Глобалниот систем за позиционирање GPS.

                                     

ⓘ GPS

 • низа што се користи во телекомуникациите CDMA и сателитска навигација GPS Голдовите кодови се именувани во чест на американскиот научник Роберт Голд
 • британските острови и 534 - тиот највисок во Шкотска. Mayar Map, Height, GPS Routes and Photos  Munro Map www.munromap.co.uk. GeoNames.org www.geonames
 • Апсолутниот мора да се разликува од релативната висина Денес висините лесно се одредуваат благодарение на GPS - уредите. Изохипса Релативна висина
 • точки во многу земји Овој начин на запис има прејдено и во поморските GPS - приемниците, кои по основно ја прикажуваат географската ширина и должина
 • Земјата, сателитските телекомуникации, глобалната навигација како на пример GPS и Галилео. Оваа институција е укината на 1 април 2010 оваа институција
 • Денес, синхронизација може да се појави на глобално ниво како резултат на GPS от за одбележување на времето - системи. Иако добро дизајнирана синхронизација
 • On the Trail of Legends: Searching for Ancient Ruins East of the Andes GPS World. 10 6 20 29. Gregory Deyermenjian 1990 The 1989 Toporake Paititi
 • Long - term dynamics across a volcanic rift: 21years of microgravity and GPS observations on the southern flank of Mt. Etna volcano Journal of Volcanology
 • објавена во избрани земји во јули 2016 година. Во играта, играчите користат GPS на мобилен телефон способен да ги лоцира, да ги фати, да се бори, и да тренира
 • America s poorest country Foreign Policy. Borsa, A. A и др. 2002 GPS Survey of the salar de Uyuni, Bolivia, for Satellite Altimeter Calibration
 • верувајќи дека само таму биле поставени цевки. Цеки го лоцира пленот со помош на GPS под една новоизградена спортска сала на средното училиште во Минхен Гете - Гезамтшуле
 • безжично поврзување. Како други примери безжичната технологија ги вклучува GPS далечински управувачи за гаражи и врати, компјутерски глувчиња, тастатури

Users also searched:

...
...
...