Топ-100
Back

ⓘ Верско право ..
                                               

Ерес

Кривоверство или ерес - отстапување или промена на некој систем на верувања, особено на религија, која промена се противи на претходно воспоставените канони на тој систем на верувања. Оној кој се приклонува кон кривоверството се нарекува "кривоверец" или "еретик".

                                               

Идолопоклонство

Идолопоклонство - најчесто се дефинира како обожување на било каква слика, идол или предмет, која е спротивна на монотеизмот. Во авраамските религии идолопоклонството е грев, а во религиите каде не се смета за грев, не постои ни изразот "идолопоклонство".

                                               

Инквизиција

Инквизиција - група установи на Римокатоличката црква кои имале за задача да иследуваат, судат и казнуваат луѓе коишто црквата ги сметала за кривоверци. Почетокот на работата на иквизицијата се поврзува со Григориј IX, кој со папски указ ја основал на 29 август 1289 година. Дејствувала во средниот век во сите земји на Западна Европа, а особено крвава и немилосрдна била озлогласената шпанска инквизиција. Во 1232 година папата ги испратил инквизиторите во Франција под изговор дека тамошните епископи имаале премногу други обврски и затоа не можеле во целост да се посветат на борбата со кривов ...

                                               

Шеријат

Шеријат - свето право на исламот. Повеќето муслимани веруваат дека шеријатот е изведен од два основни извора на исламското право: божествените откровенија наведени во Куранот, и примерот поставен од страна на исламскиот пророк и пратеник Мухамед во Суннетот ја толкува и проширува примената на шеријатот на прашања кои не се директно опфатени во основните извори вклучувајќи од секундарните извори. Овие секундарни извори обично вклучуваат консензус на верските научници отелотворени во иџма е арапски термин што се однесува типично на консензусот на научниците од исламот), и аналогија од Курано ...

                                     

ⓘ Верско право

 • Поткласа KB - Верско право воопшто. Споредбено верско право Судска пракса Поткласа KBM - Еврејско право Поткласа KBP - Исламско право Поткласа KBR
 • или патека - свето право на исламот. Повеќето муслимани веруваат дека шеријатот е изведен од два основни извора на исламското право божествените откровенија
 • простор и обединување на сите етнички Југословени без оглед на нивното верско политичко, полно или било кое друго определување. Активностите и целите
 • Абдест верско чистење кај муслиманите пред молитва. Зборот доаѓа од персискиот збор دست نماز што значи миење раце ал - вуду арапски: الوضوء вообичаен
 • клања намаз, лицето мора духовно и физички да се очисти. Муслиманското верско чистење се вика абдест што е персиски збор, додека арапскиот израз е вуду
 • Реформација - верско - политичко движење насочено против католичката црква коешто го започнал германскиот свештеник Мартин Лутер во 1517 година и завршил
 • Таканаречениот Collegium Pontificum или Понтифски колегијат бил најважното верско тело во Стариот Рим. Неговото основање му се прешишува на вториот крал на
 • свештеникот при вршење на верските обреди. Првиот дел го сочинуваат молитви и верско - обредни текстови на црковнословенски јазик со македонски народни црти, а
 • исламските науки. Во една џамија може да има и Абдест, место каде се врши верско чистење на верникот пред молитва. По 7 век, џамиите најчесто биле градени
 • секта, а не како вистинско верско движење.Сепак други ученици не се согласуваат со тоа, сметајќи ја оваа концепција или верско - политичка сепарација за анахронична
 • настани се тесно поврзани со протестантската реформација во Европа, како верско и политичко движење чие влијание на практиката во поголемиот дел од Европа