Топ-100
Back

ⓘ Дигитална технологија ..
                                               

Дигитални податоци

Дигиталните податоци, во теоријата на информации и информациските системи, се дискретно, дисконтинуирано претставување на информации или дела. Броевите и буквите се најчесто користени репрезентации. Дигиталните податоци се спротивни со аналогни сигнали кои се однесуваат континуирано и со континуирани функции како што се звуци, слики и други мерења. Зборот дигитален доаѓа од истиот извор како и зборовите цифра и цигитус латинскиот збор за прст, бидејќи прстите често се користат за дискретно броење. Математичарот Џорџ Стибиц од "Телефон лаборатории" во Бел, го употребил зборот дигитален во о ...

                                     

ⓘ Дигитална технологија

  • Дигитална уметност е општ термин за низа разновидни уметнички практики кои користат дигитална технологија Други синоними кои се користат се компјутерска
  • спектар на технологија може да потпадне под други подполиња на антрополошка студија, како што е киборг антропологијата. Групата за дигитална антропологија
  • ДПЛ DSL се сфаќа како асиметрична дигитална претплатничка линија АДПЛ која е најзастапената ДПЛ технологија ДПЛ услугата се обезбедува истовремено
  • индустриска револуција е промена од механичка и аналогна електронска технологија кон дигитална електроника што започна во втората половина на 20 век, со усвојување
  • во ТТЛ и Технологија на комплементарни метал - оксидни полуспроводници изведби како интегрално коло. Пример на четирикратна НИ врата во дигитална ЦМОС технологија
  • ТТЛ и Технологија на комплементарни метал - оксидни полуспроводници изведби како интегрално коло. Пример на четирикратна НИЛИ врата во дигитална ЦМОС технологија
  • исклучување, е процес во кој постарата технологија за радиодифузирање на аналогни телевизии се претвора во и заменува со дигитална телевизија Спроведено од поедини
  • Технологија на комплементарни метал - оксидни полуспроводници изведби како интегрално коло. Пример на шесткратна НE врата во дигитална ЦМОС технологија
  • приказни технологии Доприна технологија хаптика Графички кориснички посредник Сметачки потпомогнато проектирање CAD Дигитална обработка на слики Видеокартичка
  • Дигитална библиотека, дигитално складиште или дигитална колекција, е онлајн база на податоци на дигитални објекти што може да вклучува текст, фотографии