Топ-100
Back

ⓘ Хуманистички науки ..
                                               

Слободен универзитет (Берлин)

Слободен универзитет во Берлин Freie Universität Berlin Мото Veritas, Iustitia, Libertas Латински Мотото на Македонски Вистина, Правда, Слобода Основано 1948 година Вид Државен Универзитет Фонд 380 Милиони евра p.a. без Charité медицинскиот факултет Претседател Проф. Д-р Петер – Андре Алт Peter-André Alt Админ.персонал 4.871; 422 професори; 1.200 стручни асистенти со исклучок на оние од Charité медицинското училиште Студенти 31.304 WS 2007/08 Локација Берлин, Германија Припадност German Excellence Universities Веб Страна www.fu-berlin.de/en Слободен Универзитет во Берлин Слободниот универз ...

                                     

ⓘ Хуманистички науки

 • Хуманистичките науки е поим кој ги означува науките како и гранките на знаењето кои ги испитуваат луѓето, нивната култура и самоизразување. За разлика
 • Факултетот за образовни науки а реализатор на студиите се катедрите за педагогија, дидактика и методика и општествени и хуманистички науки како составен дел
 • претходно стекнатото искуство. Оваа наука е поврзана со многу природни и хуманистички науки кои бараат решение на некој постоен проблем, а меѓу нив се математика
 • Поделена е на пет факултети: природни науки хуманистички науки економија, образовни науки и медицински и технички науки Ректор на универзитетот е Проф.
 • Гоце Делчев во Штип, на Факултетот за образовни науки катедра за општествени и хуманистички науки Економските и политичките промени во Штип и штипско
 • 2009 Пораснала во Рим, Италија и во Стокхолм, Шведска и студирала хуманистички науки како и историја на религијата на Универзитетот во Стокхолм Sjöberg
 • 1978, Македонија е докторка по филозофски науки доцентка при Институтот за општествени и хуманистички науки Скопје. Оhд 2008 година е основачка и раководителка
 • хуманистички и природни науки поморско инженерство и педагогија Оттогаш прераснал на седум факултети и осум институти: факултети за природни науки
 • науки -         Туризам и угостителство -         Безбедност -         Политички науки -         Организациски науки и управување Хуманистички науки -         Наука
 • факултет и административни науки Факултет за комуникации Факултет за арт и дизајн Факултет за хуманистички и општествени науки Факултет за образование Правен
 • карактеристика што традиционално ја изделува антропологијата од другите хуманистички дисциплини е нејзиниот акцент на меѓукултурните споредби. физичка антропологија

Users also searched:

...