Топ-100
Back

ⓘ Наука за системите ..
                                               

Енергетски систем

Енергетски систем е систем што е првенствено дизајниран за снабдување со енергетски услуги до крајните корисници. Од структурна гледна точка, Петтиот извештај за проценка на МПКП го дефинира енергетскиот систем како "сите компоненти поврзани со производство, конверзија, испорака и употреба на енергија". Во областа на енеростапанството се вклучуваат и енергетските пазари кои го третират енергетскиот систем како "технички и економски системи" што ја задоволуваат побарувачката на потрошувачите за енергија во облик на топлина, горива и електрична енергија. Според првите две дефиниции се овозмо ...

                                               

Систем

Систем е збир или композиција од меѓусебно поврзани елементи што создаваат единствено цело. Објектите може да се со произволна природа, кои можат да влијаат едни на други, а нивните интеракции не се независни. Притоа се создава целина чии својства битно се разликуваат од својствата на конститутивните елементи. Секој систем во принцип може да има голем број на состојби. Некои од тие состојби се почести од другите. Системот кој има само една состојба е потполно одреден. Во таа смисла со две или повеќе состојби е неодреден.

                                     

ⓘ Наука за системите

 • Во таа смисла со две или повеќе состојби е неодреден. Неодреденоста на системите е толку поголема колку што е поголем бројот на неговите состојби. Степенот
 • терминот наука за нервниот систем, каде што претходниот се однесува на биолгијата на нервниот систем, а додека пак вториот се однесува на целата наука на нервниот
 • партнер на спортската наука е главно поврзана со фактот дека употребата на податоци и медиуми, дизајнот на модели, анализата на системите итн., Се повеќе бара
 • Онтологијата од грч. ta onta - суштествувачко и logos - наука поучување, учење битословие е филозофска дисциплина која се бави со проблемот на суштествувањето
 • Софик системите Нејзин советник за дисертација бил Том Хед. Во 2007 година, таа ја добила наградата Розенберг Тулип за пресметување на ДНК, за нејзината
 • може ригорозно да се искаже во системите на формалната логика во рамките на јасните поими на семантиката. Од друга страна, за индуктивната валидност потребно
 • квантитативниот метод во своите истражувања.Сепак постои една наука за земјата која ги прифаќа системите за пристап. Слично на повеќето области на физичката географија
 • способен бна да преземе лична одговорност за развојот и примената на инженерската наука и знаење, особено за истражувањето, проектирањето, изградбата
 • бродот, испуштајќи звучен сноп кон морското дно или пак со употреба на системите ЛИДАР или ЛАДАР. Потребното време звукот или светлината да пропатува низ
 • и дели.Ова даде повод за концептот на слоевит протокол кои во денешно време претставува основа на протоколот дизајн. Системите не користат ниту еден протокол
 • уставни монархии, по политичка реалност обично идентични на Комонвелтот. Системите на репрезентативна демократија исто така може да се мешаат со други облици

Users also searched:

...
...
...