Топ-100
Back

ⓘ Историска лингвистика ..
                                               

Историска лингвистика

Како главни цели на историската лингвистика се јавуваат: опишување и забележување на набљудуваните промени во еден јазик, создавање на општи теории за тоа како и зошто јазиците се менуваат, реконструирање на праисторијата на јазиците и одредување на нивната поврзаност, а при тоа да се групираат јазиците во јазични семејства. Ова е надлежност на споредбената лингвистика. проучување на историјата на зборовите, т.н. етимологија. пишување на историјата на една говорна заедница,

                                               

Јазично семејство

Јазично семејство е поим што се користи во лингвистиката да се означи група јазици кои се генетски поврзани и потекнуваат од еден заеднички прајазик. Името потекнува од моделот "јазично стебло" од историската лингвистика, каде се прави метафора меѓу сродноста на јазиците и сродноста на луѓето. Според податоците на Ethnologue од 2009 година, во светот има 6.909 живи јазици. Еден јазик се определува за "жив" ако истиот се користи како основно средство за општење кај одредена група на луѓе. Точниот број на живите јазици во светот варира од 5.000 до 10.000, во зависност од тоа што се подразбир ...

                                               

Сводешов список

Сводешови списоци се списоци на сеопшти и сеприсутни поими наменети за квантитативна споредба на генеалошки сродните јазици, наречени по американскиот јазичар Морис Сводеш. Наоѓаат примена во лексикостатистиката и глотохронологија.

                                     

ⓘ Историска лингвистика

 • Од 2000 година е професор на Катедрата по лингвистика каде предава теорија на јазик, историска лингвистика и теорија на превод, и методологија на научна
 • епиграфика, хронологија, литература и лингвистика со што тој врши силно влијание врз современата историска наука и филологијата. Меѓу 1871 и 1888 година
 • апстрактни јазични структури кои од своја страна ги проучува општата лингвистика се однесуваат кога се составен дел од некоја општествена стварност.
 • Етнолингвистика, понекогаш именувана и како културна лингвистика е поле на лингвистиката кое се занимава со проучување на односот меѓу јазикот и културата
 • ГУУ, анг. Role and reference grammar Главна статија: Морфологија лингвистика Морфологијата е јазична дисциплина која се занимава со идентификација
 • правопис кои можат да се користат за образованието или во сметачката лингвистика Како што фонемите се основни единици во фонологијата, така графемите
 • деца, на продавач на книги, од Копенхаген. По дипломирањето на историска лингвистика во 1889 година во училиштето на Н. Цале тогаш училиште за девојчиња
 • Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns, Journal of Language Contact, Varia 2: 40 - 67. Морфема Лингвистика Морфофонологија
 • изрази мислата. Сепак во 19 век, со развојот на историско - споредбената лингвистика јазичарите започнале да ја разбираат разноликоста на човековиот јазик
 • азбука Литванија Латвиски јазик Страница за учење литвански Литванска лингвистика Ethnologue извештај за литванскиот Академски литвански речник Слободен
 • истражување. Главна статија: Антрополошка лингвистика Првата парадигма првично била наречена лингвистика иако со тек на времето заедно со своите
                                               

Супстрат

Супстрат е лингвистички поим со кој се означува допирот на јазикот со другите постари јазични слоеви и јазици кои на одредена територија се говореле пред него. Така на пример етрурскиот е супстрат за латинскиот, или келтскиот во Галија пред доаѓањето на Римјаните претставува исто така супстрат за францускиот јазик.

Users also searched:

...
...
...