Топ-100
Back

ⓘ Автоматика ..
                                               

Микроуправувач

Микроуправувачот претставува компјутер на единствен чип. Тој има микрообработувач, компјутерска меморија и влезно/излезни порти - се она што му е потребно за работа на еден компјутер. За разлика од личните сметачи микроуправувачите користат слаби обработувачи со брзина од неколку мегахерци што е сосема доволна за нивните потреби. Исто така трошат многу малку електрична енергија а кога не вршат никаква работа имаат можност да мируваат односно да не трошат воопшто енергија. Главната намена на микроуправувачите е во автоматиката, односно при производството на автоматски продукти и уреди како ...

                                               

Паметни средини

Паметните средини ги поврзуваат компјутерите и другите паметни уреди со секојдневните поставки и задачи. Паметните средини вклучуваат паметни домови, паметни градови и паметно производство.

                                               

Управувач

Во треоријата на управувањето, управувач - уред кој ја набљудува и влијае врз работата на даден динамички систем. Условите кои треба да се исполнат најчесто се дадени како излезни вредности, а тоа се извршува со прилагодување на некои влезни вредности. На пример, системот за одржување на температура се состои од моменталната температура топломер и посакувана температура. Во овој случај топломерот е управувач ги управува активностите на грејачот. Грејачот го претставува управуваниот систем. А моменталната температура во воздухот која влезна вредност во управувачот е воедно и повратна врска. ...

                                               

PLC управувач

Програмабилен логички управувач е дигитален компјутер кој се користи во автоматизацијата на индустриските процеси, како контрола при производството на фабричките погони и ленти. За разлика од другите компјутеризирани управувачи, PLC управувачите се дизајнирани за поголем број на влезно/излезни уреди, работаат на поширок опсег на работни температури, имуни се на електрични шумови и отпорни на различни удари и вибрации.

                                     

ⓘ Автоматика

  • Контрола и добивање податоци PLC - Програмабилен логички управувач автоматика - Лексикон на Набу македонски Роботика Контролен систем Системско инженерство
  • електроника и информациски технологии. Георги Димировски е редовен професор по автоматика и системско инженерство на ЕТФ на Универзитетот Св. Кирил и Методиј
  • Електротехничкиот универзитет во Скопје по специјалност компјутерска техника и автоматика Во периодот од 4 септември 1992 година до 20 декември 1994 година ја
  • автоматизација Институт за електроника Институт за телекомуникации Институт за автоматика и системско инжинерство Додека до 1978 година носители на трите основни
  • Редакцискиот одбор за СР Македонија - на списанието Автоматика член на Комисијата за електроника и автоматика на Сојузниот совет за координација на научните
  • Мултиконференција во организација на ЕТАИ Здружение за Електроника, Телекомуникации, Автоматика и Информатика на Република Македонија Сесија: Компјутерски архитектури
  • електромаханичар за телекомуникации 4 - ти степен: електромеханичар за автоматика и сметачка техникаВо 1994 година се менува занимањето од 3 - ти степен електротехничка
  • Општествено - хуманистичко подрачје Електро - техничар за компјутерска техника и автоматика Економски техничар Медицинска сестра Природно - математичко подрачје Јазично - уметничко
  • Електротехничкиот факултет во Скопје, отсек за информатичка технологија и автоматика Факултетот го завршил во 1985 година. Активната политичка кариера на
  • Електротехничар - електроничар - четиригодишно образование Електротехничар за автоматика и сметачка техника - четиригодишно образование Електромеханичар - тригодишно