Топ-100
Back

ⓘ Информатика - наука која ги изучува теориските основи на информацијата и сметањето и нивната примена во сметачки системи. ..
                                               

Собирница (појаснување)

Собирница може да се однесува на: Собирница информатика - комуникациски систем кој пренесува податоци меѓу компонентите во сметачот или меѓу сметачите. Собирница електроенергетска – спроводник кој овозможува поврзување на различни елементи на системот.

Информатика
                                     

ⓘ Информатика

Информатика - наука која ги изучува теориските основи на информацијата и сметањето и нивната примена во сметачки системи.

                                     

1. Историја

Зборот "информатика" за првпат се спомнува во Германија во 1957 година од страна на Карл Штајнбух. Информатиката ја има за основа математиката, електрониката, физиката и некои инженерски науки.

Чарлс Бебиџ во 19 век измислил машина која земала податоци, ги обработувала, и на некој начин обработените податоци ги покажувала. Во тоа време тоа бил механички систем, додека денес сметачите се електронски.

Еден од најголемите теоретичари на модерната информатика е англискиот математичар Алан Тјуринг. За време на Втората светска војна работел на "Енигма", машина која германската војска ја користела за шифрирање и дешифрирање на пораки. Тјуринг развил постапка со која сите пораки можеле да се дешифрираат. Во текот на тие истражувања настанала познатата Тјурингова машина.

Инфоматиката за основа ја има математиката, електрониката, физиката и некои инженерски науки. Настанала во 19 век за еден од основачите се смета Чарлс Бебиџ, кој измислил машина која ги земала податоците, ги обработувала и на одреден начин ги прикажувала истите. Бебиџ секако го замислил тоа потполно механички, додека денес сметачите се електронски.

Денешните сметачи имаат сличност со машината на Бебиџ, а тоа во најголема мера се должи на примената на двоичен броен систем. Скоро секоја сметачка машина на денешницата го користи тој броен систем, којшто се состои само од единици и нули. Тоа е така затоа што на сметачот тоа му е наједноставно: 1 - има струја, 0 - нема струја. Системот кој има десет цифри 0-9 се вика декаден. Бебиџ ја имал идејата за користење на дупчени картички за својот сметач а тоа навистина и се користело за чување на податоците пред во употреба да почнат да се користат магнетните мемории.

                                     

2. Полиња на информатиката

Според класификационата шема на Здружението за сметачка машинерија, информатиката ги вклучува следните полиња:

 • B.8 Перформанси и робустност ново C.4
 • B Хардвер
 • B.7 Интегрирани кола
 • B.4 Влез/излез и податочни комуникации
 • B.1 Контролни структури и Mикропрограмирање D.3.2
 • B.3 Мемориски структури
 • B.5 Регистер-трансфер-ниво имплементација
 • B.2 Аритметика и Логички структури
 • B.6 Логички дизајн
 • C.4 Перформанси на системи
 • C.1 обработувачка архитектура
 • C.5 Имплементација на сметачки системи
 • C.3 Специјализирани системи J.7
 • C.2 Сметачко-комуникациски мрежи
 • C. Организација на сметачките системи
 • D.2 Софтверски инженеринг K.6.3
 • D.3 Програмски јазици
 • D.1 Техники на програмирање E
 • D. Софтвер
 • D.4 Оперативни системи C
 • E.3 Енкрипција на податоци
 • E.2 Репрезентација на податочни структури
 • E. Податоци
 • E.1 Податочни структури
 • E.4 Кодирање и Информациона теорија H.1.1
 • E.5 Податотеки
 • F. Теорија на сметање
 • F.1 Сметање од апстрактни уреди
 • F.3 Логика и смисол на програми
 • F.4 Математичка логика и Формални јазици
 • F.2 Анализа на комплексност на алгоритми и проблеми
 • G.2 Дискретна математика
 • G. Математика на пресметување
 • G.4 Математички софтвер
 • G.3 Веројатност и Статистика
 • G.1 Бројчена анализа
 • H.5 Интерфејси и репрезентација на информации e.g., HCI I.7
 • H.2 Бази на податоци E.5
 • H.1 Модели и принципи
 • H.3 Складирање и пристап до информации
 • H. Информациски системи
 • H.4 Примена на информациски системи
 • I.1 Симболички и алгебарски манипулации
 • I.4 Обработка на слики и Сметачки вид
 • I. Сметачки методологии
 • I.6 Симулација и моделирање G.3
 • I.3 Сметачка графика
 • I.7 Обработка на документи и текстови H.4, H.5
 • I.5 Препознавање на облици
 • I.2 Вештачка интелигенција
 • J.2 Физички науки и инженерство
 • J.6 Сметачки засновано инженерство
 • J.3 Природни и медицински науки
 • J.1 Обработка на административни податоци
 • J. Употреба на сметачите
 • J.5 Уметност и литература
 • J.7 Сметачи и други системи C.3
 • J.4 Социјални науки
                                     
 • Медицинска информатика исто така наречена и информатика за здравствена заштита, здравствена информатика информатика за нега, клиничка информатика или биомедицинска
 • по информатика во Македонија. Во врвот на својата дејност, институтот за информатика годишно создаваше стотина дипломирани инженери по информатика и десетина
 • Еколошка информатика зелена ИКТ според Меѓународната федерација за светска и зелена ИКТ ИФГИКТ зелената ИТ или одржливоста на ИКТ, е изучување и практика
 • Кватна информатика - научна област што се занимава со информатиката како зависна од квантните појави во физиката. Опфаќа теоретска проблематика во пресметковните
 • Факултет за информатика - Штип - факултет во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Универзитетот Гоце Делчев и Факултетот за информатика како негов
 • Националниот институт за статистика и информатика шпан. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI е полусамостојна владина агенција во Перу
 • Македонија Институтот за информатика ИИ при Природно - математичкиот факултет и Институтот за компјутерска техника и информатика ИКТИ при Факултетот за
 • сметачот. Поимот софвер за првпат го користи John W. Tukey, инженер по информатика во 1957 година. Поимот настанал како аналогија на поимот хардвер машинска
 • Цвета Мартиновска - Банде е декан и редовен професор на Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Своите додипломски студии ги

Users also searched:

факултет со 3 години, факултет за информатика угд, фтбл, професори угд, ugd strumica,

...
...
...