Топ-100
Back

ⓘ Трговија ..
                                               

Болвин пазар

Болвин пазар или болвак – вид на пазар каде се продава евтина или половна стока. Болвините пазари можат да бидат во затворени простори, како што се складишта или училишни спортски сали, а можат да бидат и на отворен простор, на ледина, или да бидат под шатор. Продавачите на болвините пазари можат да бидат семејства кои изнајмуваат тезга за да ги продадат работите од својот дом од кои немаат повеќе потреба, до комерцијални погони кои вклучуваат голем избор на користена стока. Тука се и патувачките трговци кои кружат низ некоја област и купуваат стока од гаражните продажби или други болвини ...

                                               

Дампинг цени

Дампинг цени во поширока смисла претставуваат ценовна дискриминација помеѓу различни земји, т.е практика на дискриминација на потрошувачите од различни национални економии. Во потесна смисла тоа е продажбата на странски пазар по цени пониски од оние на домашниот пазар или под нормалните цени. Етимолошки, зборот дампинг доаѓа од англискиот јазик и има значење на "продавање под цената".

                                               

Регистар-каса

Регистар-каса - механичка или електронска направа за пресметување и евиденција на трансакциите во малопродажба. Најчесто доаѓа со фиока за чување на пари. Касата вообичаено печати фискална сметка за направениот промет која му се дава на купувачот. Касата која извдава вакви сметки се нарекува фискална каса. Фиоката може да се отвори само откако ќе биде направена продажбата освен во специјални случаи итоа со употреба на клуч, кој најчесто го има шефот на продажба или газдата на фирмата. На овој начин се намалува ризикот за крадење од страна на вработените. Пример ако купувачот не бара сметка ...

                                               

Трговец поединец

Трговец поединец, исто така познат како самостоен трговец или сопственик, е вид на деловен субјект кој е во сопственост и е управуван од страна на еден поединец, каде не постои законска разлика помеѓу сопственикот и бизнисот. Целиот приход оди кај сопственикот и има неограничена одговорност за сите загуби и долгови. Целиот имот на бизнисот го поседува сопственикот и сите долгови се негови. Ова значи дека сопственикот нема помала одговорност иако дејствува како поединец, а не како фирма." Единствената” сопственост e спротивна на партнерствата. Еден трговец поединец може да користи заштитно ...

                                               

Трговска политика

Трговската политика ги опфаќа сите мерки кои државата ги презема за да ги регулира трговските односи со другите држави, односно странство. Со цел да се оцени економската и политичката опревданост на трговската политика, особено е важно да се утврди кој добива а кој губи во трговската размена. Современата трговска политика во основа е протекционистичка. Протекционизмот и рестрикционизмот постојано се присутни во меѓународната трговска размена. Во настојувањето да обезбеди стабилен економски развој и да постигне внатрешна и надворешна рамнотежа, трговската политика е насочена кон остварување ...

                                               

Футура Прилеп

Од нејзиното создавање па сè до денес настанале големи промени во Футура.Денес Футура е претпријатие кое се занимава со трговија на големо и е многу позната во град Прилеп и во околината.Ако во почетокот на нејзиното работење се знаимавала со малопродажба, денес Футура работи на трговија со големо на принципот Приселинг, што значи првин се земаат нарачките па се испорачува стоката до потрошувачите.Ако на почетокот Футура се занимавала со малопродажба денес таа со трговија на големо не само што е застапена во Прилеп туку е присутна и позната и во други градови како што се Битола, Ресен, Кру ...

                                               

Голем александар

Големиот александар ― папагал со средна големина од родот Psittacula од семејството Psittaculidae. Името го носи по Александар Македонски, кој превезол бројни птици од Пенџаб во разни европски и медитерански земји и региони, каде што биле ценети од кралското семејство, благородништвото и војсководците. Големиот александар има воспоставено диво население во Шпанија, Англија, Белгија, Холандија, Германија, Турција, Саудиска Арабија, Бахреин, Катар, Обединетите Арапски Емирати, Иран, Хонгконг каде што живее заедно со диви населенија на неговиот близок роднина, малиот александар Psittacula kra ...

Слободна трговија
                                               

Слободна трговија

Слободна трговија е непречен проток на производи и услуги помеѓу земјите. Тоа е и име кое се припишува на економските политики и групите што поддржуваат зголемување на таквата трговија. Релативните трошоци и користи од слободната трговија се предмет на дебата помеѓу академици, економисти, влади и групи.