Топ-100
Back

ⓘ Меридијани ..
                                               

Нулти меридијан

Нулти меридијан - меридијанот на кој должината се зема како 0°. Според ова, нултиот меридијан е работа на конвенција, договор и низ историјата таа конвенција се менувала. Денес за нулти меридијан се зема линијата што минува низ Кралската Опсерваторија во Гринич, Англија, близу до Лондон. Според местото и меридијанот честопати се нарекува Гринички меридијан. За разлика од напоредниците, кои се дефинирани како замислени линии кон север и кон југ од Екваторот при што Екваторот по конвенција е на 0°, а половите на 90°, нултиот меридијан е сосема арбитрарен. Нултиот меридијан минува низ Обедине ...

                                               

20. западен меридијан

20. западен меридијан - меридијан со должина која се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Гренланд, Исланд, Атлантскиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 20. западен меридијан образува голема кружница со 160. источен меридијан. На Антарктикот, меридијанот ја дефинира границата меѓу Британската Антарктичка територија и Земјата на Кралицата Мод. Помеѓу 5. северен напоредник и 60. јужен напоредник ја образува источната граница на Латиноамериканската зона без нуклеарно оружје.

                                               

20. источен меридијан

20. источен меридијан - меридијан кој се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Европа, Африка, Атлантски и Индискиот океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 20. источен меридијан претставува голема кружница со 160. западен меридијан. Дел од границите на Намибија со Боцвана и Јужна Африка се дефинирани од страна на меридијанот. Границата помеѓу Атлантскиот Океан и Индискиот Океан е дефинирана од страна на меридијанот. На меридијанот се дефинира источна граница на областа Нова Швабија со Земјата на Кралицата Мод, на Антарктикот.

                                               

25. западен меридијан

25. западен меридијан - меридијан со должина која се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Гренланд, Атлантскиот Океан, Зеленортските Острови, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 25. западен меридијан образува голема кружница со 155. источен меридијан. На Антарктикот, меридијанот ја дефинира источната граница на Аргетинска Антарктика територија присвоена од Аргентина и минува низ приосвоената Британска Антарктичка Територија - следствено има преклопување на присвоените територии.

                                               

30. источен меридијан

30. источен меридијан - меридијан кој се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Европа, Турција, Африка, Индискиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 30. источен меридијан претставува голема кружница со 150. западен меридијан. Меридијанот е средната линија на источноевропското време. Во 1992 документарниот филм на BBC за патување наречен Пол до пол во кој Мајкл Палин патува по должината на 30. источен меридијан, кој беше избран за неговото патување бидејќи во поголем дел минувал низ копно.

                                               

70. источен меридијан

70. источен меридијан - меридијан со должина која се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Азија, Индискиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 70. источен меридијан образува голема кружница со 110. западен меридијан. За време на Втората светска војна, 70. источен меридијан е предложен како линија за поделба на Азија помеѓу сферите на интерес на нацистичка Германија, царството Јапонија и фашистичка Италија види преговори на силите на оската за поделба на Азија за време на Втората светска војна.

                                     

ⓘ Меридијани

 • точки се спојуваат на иста географска должина се нарекуваат меридијани Сите меридијани се половина од замислени кругови и не се паралелни. По дефиниција
 • геометриска поделба на Земјиниот сфероид, на 24 парцели, кои се граничат со меридијани секој од по 15 географска должина. Локалното време на соседните појаси
 • покрупно. На топографска карта се прикажуваат мрежата од напоредници и меридијани релјефот, висинските точки коти изохипси, размерници, координатометри
 • западно од него ЗГД западна географска должина По 180 ЗГД и 180 ИГД се доаѓа до исто мерно место, бидејќи има 360 меридијани што е еднакво на 180 180.
 • западно од него ЗГД западна географска должина По 180 ЗГД и 180 ИГД се доаѓа до исто мерно место, бидејќи има 360 меридијани што е еднакво на 180 180.
 • болници, музеи, театри, училишта, хотели, административни објекти и др. На овие карти нема мрежа од напоредници и меридијани ниту, пак, е прикажан релјефот.
 • општоприфатени граници, бидејќи тие ги одделуваат источните од западните меридијани Со овој начин на разграничување, делови од западна Европа, Африка и источна
 • Исклучително е поволна за чување во домашни услови така да се сретнува на сите меридијани и во многу бои и претставува вид на омилено балконско цвеќе. Мушкатлите
 • 1990 Македонска театарска критика и театралогија 1990 Паралели и меридијани 1990 Тодор Николовски 1991 Димче и Ацо Стефановски 1992 Сјај
 • замени поранешната Служба за пресметки и небесна механика на Бирото за меридијани со којaшто сепак останува поврзан. Овој институт ја има мисијата за објавување
 • на Независни изданија ТНИД Ѓурѓа - Скопје, во рамките на едицијата Меридијани по што следувало и второ издание во 2006 година, во библиотеката Ризница
Меридијан
                                               

Меридијан

Меридијан или пладневник - линија на географска должина е замислен лак околу површината на Земјата од Северниот до Јужниот Пол. Сите места кои се наоѓаат на даден меридијан се вели дека се на иста географска должина. Името "меридијан" доаѓа од латинскиот збор за пладне: на некој меридијан на Земјата е пладне кога Сонцето се наоѓа точно над таа линија. За почетен се смета нултиот меридијан, кој се наоѓа во Гринич, Англија.

5. западен меридијан
                                               

5. западен меридијан

5. западен меридијан - меридијан со должина која се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Атлантскиот Океан, Европа, Африка, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 5. западен меридијан образува голема кружница со 175. источен меридијан.

5. источен меридијан
                                               

5. источен меридијан

5. источен меридијан - меридијан кој се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Европа, Африка, Атлантскиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 5. источен меридијан претставува голема кружница со 175. западен меридијан.

10. западен меридијан
                                               

10. западен меридијан

10. западен меридијан - линија со географска должина која се простира од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Атлантскиот Океан, Ирска, Африка, Јужниот Океан и Антарктик до Јужниот Пол. 10. западен меридијан заедно со 170. источен меридијан‏‎ образува голема кружница. Меридијанот ја образува западната граница на областа Нова Швабија во Земјата на Кралицата Мод, Антарктик.

10. источен меридијан
                                               

10. источен меридијан

10. источен меридијан - меридијан кој се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Европа, Африка, Атлантскиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 10. источен меридијан претставува голема кружница со 170. западен меридијан.

15. западен меридијан
                                               

15. западен меридијан

15. западен меридијан - меридијан со должина која се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Гренланд, Исланд, Атлантскиот Океан, Африка, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 15. западен меридијан образува голема кружница со 165. источен меридијан.

15. источен меридијан
                                               

15. источен меридијан

15. источен меридијан - меридијан која протега од Северниот пол преку Северниот Леден Океан, Европа, Африка, Атлантскиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот пол. Меридијанот образува голема кружница со 165. западен меридијан. Претставува централната оска на Средноевропското време.

21. источен меридијан
                                               

21. источен меридијан

21. источен меридијан - меридијан што минува од Севернот пол низ Северниот Леден Океан, Атлантскиот Океан, Европа, Африка и Индискиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 21. источен меридијан образува голема кружница со 159. западен меридијан. Меридијанот исцртува дел од границата помеѓу Намибија и Боцвана. Почнувајќи од Севернот пол, па на исток до Јужниот Пол, меридијанот 21° ИГД минува низ:

25. источен меридијан
                                               

25. источен меридијан

25. источен меридијан - меридијан кој се протега од Северниот Пол преку Северниот Леден Океан, Европа, Африка, Индискиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 25. источен меридијан претставува голема кружница со 155. западен меридијан. Поголемиот дел од границата помеѓу Либија и Египет е дефинирана од страна на меридијанот, како и дел од границата меѓу Либија и Судан.

30. западен меридијан
                                               

30. западен меридијан

30. западен меридијан - меридијан со должина која се протега од Северниот Пол низ Северниот Леден Океан, Гренланд, Атлантскиот Океан, Јужниот Океан и Антарктикот до Јужниот Пол. 30. западен меридијан образува голема кружница со 150. источен меридијан, и тој е појдовниот меридијан за часовниот појас UTC-2.

Users also searched:

...
...
...