Топ-100
Back

ⓘ Технологија е широк концепт кој го опфаќа користењето и разбирањето на алатки и вештини од страна на некое суштество и како тоа влијае на неговата спопсобност д ..
                                               

Технолошко-технички факултет Велес

Технолошко - технички факултет Велес е образовна и научно-истражувачка институција од областа на прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизмот. во рамките на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола. Факултетот развива дејност во неколку области: Додипломски студии прв циклус академски студии - Прехранбена технологија и биотехнологија - Нутриционизам Последипломски студии - Нутриционизам - едногодишни - Нутриционизам - двогодишни - Управување со квалитет и безбедност на храна Докторски студии Одобрена е акредитација за студиската програма на трет цуклус универзитетски студ ...

                                               

Нептунов тројанец

Нептунови тројанци - тела во орбита околу Сонцето близу една од стабилните Лагранжови точки на Нептун, сличмо ма тројанците на другите планети. Имаат приближно ист орбитален период како Нептун и приближно ја следат неговата патека. Познати се 22 Нептунови тројанци, од кои 19 кружат околу сончево–нептунската Лагранжова точка L 4, 60° пред Нептун, а три вртат околу Нептуновото L 5 -подрачје 60° зад планетата. Откривањето на 2005 TN 53 во високонаклонета > 25° орбита е значајно, бидејќи го открива присуството на густ облак од тројанци Јупитеровиte тројанци имаат наклон до 40°, што укажува ...

                                               

Двоѕвезда

Двоѕвезда или визуелна двојка - пар ѕвезди кои делуваат блиски една до друга гледани од Земјата, особено преку оптички телескопи. Ова се јавува бидејќи парот образува или двојна ѕвезда т.е. двоен или бинарен систем од ѕвезди во меѓусебна орбита, гравитациски врзани една за друга или оптичка двојка случајно порамнување во видната линија на две ѕвезди кои се на различни растојанија од набљудувачот. Двојните ѕвезди се од важност за астрономите бидејќи сознанијата за нивните движења овозможуваат непосредно пресметување на ѕвездената маса и другите параметри. Единствениот можен случај на "двојн ...

                                               

Google Аналитика

Google Analytics е веб-аналитика сервис понуден од Google, кој го следи и известува сообраќајот на веб-страницата, и претставува платформа од Google Marketing Platform брендот Гугл го започна сервисот во ноември 2005 година по стекнувањето на Urchin. Од 2019 година натаму, Google Analytics е најчесто користениот сервис за веб-аналитика. Google Analytics обезбедува SDK колекција од алатки за развој на софтвер кои се складирани во еден пакет кој треба да се инсталира кој овозможува собирање податоци oд iOS и Android апликација, познат како Google Analytics for Mobile Apps. Google Analytics м ...

Технологија
                                     

ⓘ Технологија

Технологија е широк концепт кој го опфаќа користењето и разбирањето на алатки и вештини од страна на некое суштество и како тоа влијае на неговата спопсобност да ја контролира и да се приспособи на својата природна околина. Технологијата е израз со етимолошки корени од грчките зборови τεχνολογία - τέχνη и λογία. Изразот "технологија" може да ги претставува материјалните предмети кои ги користи човештвото, како што се: машини, алатки и слично, но може да опфаќа и пошироки теми, како: системи, методи на организација и техники. Изразот "технологија" може да се употребува за општи појави или за одредени области, како на пример: "кострукциска технологија", "медицинска технологија", "информатичка технологија" или "најсовремена технологија"

                                     
  • Machines Corporation - IBM е мултинационална компанија за компјутерска технологија и консалтинг со седиште во Армонк, во државата Њујорк, САД. ИБМ е една
  • положба, односно еден допир истовремено, а само неколку имаа вграден технологија да регистрираат колкав притисок се нанесува врз екранот. Денес се повеќе
  • асистент во Карнегискиот институт за технологија Во 1917 тој го напуштил Карнегискиот институт за технологија за да изведе воено истражување со инженерскиот
  • Дефиниенсовата технологија се користи за забрзување на откривањето, дијагностиката и развојот на лековите. Кај зелените науки, Дефиниенсовата технологија овозможува
  • одделот за математика и физика при Швајцарскиот федерален институт за технологија во Цирих. Тој имал предавањад Волфганг Паули, кој му оставил длабок впечаток
  • комуникациска технологија на Долна Саксонија. 31 декември 2019. германски Статистички преглед - Служба за статистика и комуникациска технологија на Долна
  • термин за низа разновидни уметнички практики кои користат дигитална технологија Други синоними кои се користат се компјутерска уметност и мултимедијална
  • министерството за трговија при Националниот институт за стандарди и технологија Неговата лабораторија е сместена на JILA.То бил награден со Лорентцов
  • Master slave е модел на комуникација каде една машинска опрема или процес има унидиректна еднонасочна контрола над една или повеќе машински опреми. Веќе
  • компјутерската технологија Неговите одговорности како ИТ менаџер беа да ги пронаоѓа најдобрите бизнис вредности на инвестирањето во информатичката технологија да

Users also searched:

мултитач технологија, современа технологија википедија,

...
...
...