Топ-100
Back

ⓘ Полјоделство или поледелство - една од основните дејности во рамки на земјоделството, која го опфаќа делот на обработката на земјиштето за одгледување на разнов ..
                                     

ⓘ Полјоделство

Полјоделство или поледелство - една од основните дејности во рамки на земјоделството, која го опфаќа делот на обработката на земјиштето за одгледување на разновидни растенија од кои се добива храна за човекот и добитокот, суровини за понатамошна индустриска обработка и производство итн. Тоа зафаќа најголем дел од обработливите површини, ангажира бројна работна сила и голем дел од агротехничките средства и обезбедува издршка на најголем дел од селското население. Според вкупниот обем на производството, поледелството претставува најважна земјоделска област. Во рамки на поледелството најмногу се одлегува и произведува: жито, градинарски култури односно зеленчук, индустриски култури, овошје и фуражни култури за сточна храна, поради што тоа во својот состав ги вклучува градинарството, овоштарството и лозарството. Поледелското производство може да биде интензивно и екстензивно, како и оранжериско под стакленици и пластеници каде со подобрување на условите во однос на топлината и светлината од сончево зрачење се забрзуваат процесите на растење и зреење на посевите најчесто кај раниот зеленчук. Поради овие одлики често поледелството се именува и смета за синоним за земјоделството, кое истовремено го вклучува и сточарството.

                                     
 • основач на школа за природно полјоделство Масанобу Фукуока бил веројатно еден од најзначајните теоретичари на полјоделство кои се појавиле во нашето време
 • островите е претежно медитеранска, населението главно се занимава со полјоделство риболов и туризам. Од полјоделството најзастепено е лозарството и одгледувањето
 • Chenopodium berlandieri квиноја Chenopodium quinoa багрем Acacia Житарки Полјоделство Фуражни култури Земјоделски култури Поимник од земјоделското производство
 • островите е претежно медитеранска, населението главно се занимава со полјоделство риболов и туризам. Од полјоделството најзастепено е лозарството и одгледувањето
 • завод за статистика на Република Македонија. Посетено на 2 август 2018. Полјоделство овоштарство и лозарство, 2017 PDF Државен завод за статистика на
 • српската рок - група Дисциплина кичме од 1986 година. Псевдожитарки Полјоделство Фуражни култури Земјоделски култури Пребарувач на цени на добиточна храна
 • 2004 г, местото брои 5 755 жители. Населението претежно се занимава со полјоделство Низ градот тече реката Дуеро. Алмазан во превод од арапски значи крепост
 • биле познати на Еѓипќаните, Индијците и Кинезите уште во стариот век. Полјоделство Градинарство Сточарство Лозарство Овоштарство Шумарство Живинарство Хортикултура
 • Шпанија. Според пописот од 2008 година, провинцијата има 1 451 жители. Населението воглавно се занимава со полјоделство Координати: 42 23 N, 2 32 W
 • Државна изборна комисија на Македонија. Посетено на 18 октомври 2017. Полјоделство овоштарство и лозарство, 2017 PDF Државен завод за статистика на
 • 170 жители муслимани Албанци Населението во селото се занимава со полјоделство и шумарство. Обработливата површина изнесува 122 хектари, шумите изнесуваат

Users also searched:

државен завод за статистика население, статистика 2019,

...
...
...