Топ-100
Back

ⓘ Течноста е агрегатна состојба која има сопствен волумен, но нема сопствена геометриска форма. Течностите секогаш ја заземаат формата на садот во којшто се наоѓа ..
Течност
                                     

ⓘ Течност

Течноста е агрегатна состојба која има сопствен волумен, но нема сопствена геометриска форма. Течностите секогаш ја заземаат формата на садот во којшто се наоѓаат. Градбени единки на течноста се молекулите меѓу кои има многу посилни заемодејства отколку кај оние на гасот.

Поради делувањето на меѓумолекулските сили, во течностите постојат гроздови или кластери од молекули. Во нив, единките не се цврсто сврзани - едни молекули ги напуштаат овие групации, а други го заземаат нивното место. И бројот на единки во рамките на еден грозд се менува - гроздовите може да растат или да се смалуваат, а во течностите има и посебни молекули што заемно си дејствуваат.

Молекулите кај течностите се држат меѓусебно со Ван дер Валсови сили или водородна врска. Слободата на движење на молекулите е многу помала отколку кај гасовите. Течностите речиси не си го намалуваат волуменот под дејство на надворешни влијанија.

                                     
  • Точка на блесок на запалива течност е најниската температура на која течноста може да почне да испарува и да создаде запалива мешавина со воздухот.
  • Нафта е запалива течност со темна до зеленикава боја. На англиски јазик се нарекува crude oil, oil или petroleum. Рафинирана и преработена, во најголема
  • температури за предметот да биде поцврст, потврд, и помалку пропустлив на течност Главни керамични производи се садовите за употреба во домаќинството, садовите
  • Исто така, се јавува и рамнотежа на нивните количества, затоа што колку течност испарува, толку и се кондензира. Притисокот на заситена пареа зависи од
  • зглобна празнина, во која има мало количество густа течност наречена синовијална течност Оваа течност се создава во обвивките што ја обложуваат зглобната
  • киселини со алкохоли со долга јаглеродна низа. Се топат над 45 C и даваат течност со мала вискозност. Нерастворливи се во вода, а растворливи во неполарни
  • простагландин доаѓа од простатата, бидејќи првиот простагландин е изолиран од семената течност во 1935 година од страна на шведскиот физиолог Улф фон Ојлер.
  • минуваат низ медиум од материјал што е барем малку притислив цврст предмет, течност или гас, но не и вакуум Во звучните бранови делови од материјата молекули
  • со линија без течност која поминува во цевка во центарот на чашата. Меѓутоа, кога износот на течноста ја надминува оваа довод, течност ќе се прелева во

Users also searched:

...