Топ-100
Back

ⓘ Труд ..
                                               

Годишен одмор

Годишниот одмор е право на работникот од кое не може да се откаже ниту некој може да му го скрати. Во Република Македонија правото на годишен одмор е уставно загарантирано право. Уставот на Република Македонија става посебен акцент на неприкосновеноста на правото на одмор, со определбата дека од ова право вработениот не може да се откаже. Во Македонија работникот има право на платен годишен одмор од најмалку 20 работни дена, со тоа што со колективен договор или договор за вработување одморот може да се продолжи најмногу до 26 дена.

                                               

Трудова економија

Трудовa економија - дисциплина која обидува да го разбере функционирањето и динамиката на пазарите на труд. Пазарите на труд функционираат преку интеракција помеѓу работодавците и работниците. Трудовата економија се насочува кон добавувачите на трудови услуги, побарувачите на трудови услуги и се обидува да ги разбере резултатите од промените во платата, вработеноста и приходот. Во економијата, трудот е мерка за завршената работа од страна на луѓето. Тој е во контраст со другите фактори на производство како на пример земјата и капиталот. Постојат теории кои развиле концепт наречен човечки к ...

                                               

Меѓународен ден на трудот

Меѓународен ден на трудот - меѓународен празник кој се празнува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Се одбележува на 1 мај во знак на почит кон жртвите на штрајкот што се одржа од 1 до 4 мај 1886 г. во Чикаго. На овој штрајк, организиран со цел воведување на 8-часовен работен ден, беше употребена сила од страна на полицијата, при што имаше и жртви. Подоцна, организаторите на штрајкот беа изведени на суд, при што четворица од нив беа и погубени. Во знак на почит кон жртвите од чикашкиот штрајк, Втората интернационала на својот оснивачки к ...

                                               

Меѓународна организација на трудот

Меѓународна организација на трудот - специјализирана агенција на Обединетите Нации која се занимава со прашањата поврзани со трудовата проблематика. Нејзиното седиште е во Женева. Основана е во 1919 година и во периодот до Втората светска војна е агенција на Друштвото на Народите. Во 1946 година МОТ станува прва специјализирана агенција на ОН. Од 2012, во МОТ членуваат 185 земји од светот. Република Македонија е членка на МОТ од 28 мај 1993 година. МОТ се залага за зајакнување на работничките права, за подобрување на работните и животните услови на работниците, за создавање на нови работни ...

                                               

Шабат

Шабат или Шабос, Шабес - седми ден во еврејската недела посветен на одмор, со кој се памети создавањето на светот за шест дена и спасението на Евреите од ропство во Египет, како и исчекување на времето на Месијата. Според прописите, на Шабат верниците мораат строго да се воздржуваат од секакви работни активности и да се дадат на одмор и раазонода за да се уважи денот. Според преданијата, Шабат води потекло од самиот еврејски народ како неговата прва најсвета општествена установа, но други стручњаци предлагаат поинакво потекло. Различните гранки на јудаизмот имаат разни прилагодувања на Шаб ...

                                               

317 Роксана

Роксана - астероид од астероидниот појас со пречник од околу 19 км. Откриен е на 11 септември 1891 г. од францускиот астроном Огист Шарлоа во Ница. Името му го дал Ф. Бидшоф, помошник во Виенска опсерваторија, по барање на Шарлоа; Бидшоф избрал да го нарече по кралицата Роксана, сопругата на Александар Македонски. Во 2008 г. стручна екипа утврдила дека овој астероид највеќе скептроскопски одговара на метеоритот "Пења Бланка Спрингс" паднат во Тексас во 1946 г. што би значело дека тој е парче откршено од Роксана. Во 2009 г. во опсерваторијата "Џемини Север" е откриена месечина која кружи ок ...

                                               

Еснаф

За да ги заштитат своите интереси во средниот век занаетчиите од иста струка се здружувале и формирале сојуз на еснафи или корпорација на еснафи. Секој еснаф си имал свој статут што строго го уредувал квантитетот и квалитетот на производсвото, дистрибуцијата и сл. Непочитување на статутот се казнувало строго. Со тек на времето еснафите станале пречка за натамошниот технички прогрес. Градските занаетчии со ист занает се здружување во еснафи или.