Топ-100
Back

ⓘ Сметачки податоци ..
                                               

Податотечна големина

Податотечната големина ја мери големината на компјутерските податотеки. Таа се изразува во бајти со претставка. Колку податотеката фактички зафаќа простор на дискот зависи од податотечниот систем. Максималната големина што може да ја поддржи еден податотечен систем зависи од бројот на битови предвидени за складирање на податоците и од вкупната големина на податотечниот систем. На пример, по системот FAT32, големинaта на една податотека не може да е еднаква на или поголема од 4 GiB. Некои почести единици за податотечна големина: 1 TiB = 1.099.511.627.776 бајти. 1 KiB = 1.024 бајти 1 MiB = 1 ...

                                               

Податотека

Податотека или датотека е структуриран набор на податоци кој е тесно поврзан со внатрешен или надворешен медиум за меморирање. Податоците зачувани во податотеките опстојуваат дури и по завршувањето на одредена програма на која и припаѓаат и се нарекуваат постојани податоци.

                                     

ⓘ Сметачки податоци

  • Сметачки програм исто така програмска опрема, или само една програм или прилог, апликација е низа од инструкции напишани за вршење на определени задачи
  • SI - претставката зета - е единица за информации или складирање на сметачки податоци еднаква на еден секстилион трилијарда бајти. 1.000.000.000.000.000
  • Ексабајт од англ. exabyte е единица за податоци или складирање на сметачки податоци Изведена е од SI - претставката екса - и изнесува квинтилион бајти
  • изучува теориските основи на информацијата и сметањето и нивната примена во сметачки системи било да се апстрактни или не Зборот информатика за првпат
  • исправни. овие два каталога се извор на податоци за длабоконебесни објекти кај речиси сите планетариумски сметачки програми. Преработката ја извршиле астрономите
  • работат во рамките на клиент - опслужувач архитектура, опслужувачите се сметачки програми кои работат да им служат на барањата на другите програми, на клиенти
  • Програмски јазик е формален јазик за презентација нотација на сметачки програми. Со негова помош, преку разбирлив текст за човекот, се даваат команди
  • јавно достапен систем на меѓусебно поврзани сметачки мрежи од целиот свет, кои пренесуваат податоци во форма на пакети со користење на стандардното
  • опрема или софтвер од англиски: software односно програмски потсистем на сметачки систем, е составен од системски, услужни или апликативни програми со инструкции

Users also searched:

...
...
...