Топ-100
Back

ⓘ Машинска опрема ..
                                               

Сметачко глувче

Глувче е еден од најкорисните и најкористените периферни делови на сметачот. Спаѓа во т.н. влезни уреди. Постојат 3 типови на посредници за поврзување на глушецот со сметачот, и тоа: сериски, PS/2 и USB посредник. Сензорот за детекција на движењето на глушецот може да биде: обичен, со топче или оптички. Со создавањето на напредните оперативни системи и зачетоците на графички опкружувања се јави неопходна потреба за проек-тирање и изработка на периферен влезен уред заради лесна навигација во овие графички средини. Првиот примерок на глувче е произведен од компанијата Microsoft заради потреб ...

                                               

Графичка картичка

Графичката картичка која уште се нарекува и видео картичка или видео адаптер е уред во компјутерот чија задача е да генерира излезни слики на екранот. Графичката картичка може да биде како посебна плочка која се става во слободните слотови на матичната плоча, а може и да биде вградена во самата матична плоча. Некои графички картички покрај основната примена нудат можности како телевизиски приклучок, можност за приклучување на повеќе монитори, за снимање на видео и декодирање на различни видео формати.

                                               

Мрежна камера

Мрежната камера е мала камери коишто се користи за пренос на видеоматеријали и правење на слики коишто можат да се испраќаат преку интернет, а служат и за сметачки видеосостаноци. Мрежните камери се дигитални камери чии слики се испраќаат на некој мрежен опслужувач, постојано или на одредени интервали. Ова се постигнува или со користење на камери специјално направени за сметачи или пак со спојување на обичните видеокамери со сметач. Може да се користат и аналогни камери кои се спојуваат со картичка за снимање на видео а потоа сниманиот материјал се испраќа на интернет.

                                               

Микрообработувач

Микрообработувач или микропроцесор - главниот дел од сметачот кој е задолжен за извршувањето на наредбите и сметачките програми. Тоа е микрочип кој извршува аритметичко-логички операции. Првите микрообработувачи се произведени на почетокот на 70-тите години за употреба во дигитрони користејќи 4-битни зборови. Од тогаш па досега микрообработувачите бележат постојан развој достигнувајќи 64-битна должина на зборовите и неколку гигахерци работна фреквенција. Микрообработувачите работат со битови, односно просто речено има струја или нема струја. Користат 3 вида на магистрали и тоа адресна, под ...

                                               

Обработувачки меѓусклад

Обработувачки меѓусклад - сметачко памтење која се користи од централната обработувачка единица или од контролер на некој периферен уред во сметачот со цел да се скрати времето за пристап кон основната меморија. Кеш меморијата е многу помала од обичната сметачка меморија но е многу побрза и затоа во неа се чуваат најчесто употребуваните сметачки адреси или податоци од главната меморија. Кога на обработувачкката единица ѝ требаат податоци таа најпрво ги бара во сопствените обработувачкки регистри, доколку не ги пронајде ги бара во кеш меморијата и доколку и таму не ги најде ги бара во главн ...

                                               

Обработувачки регистар

Обработувачките регистри се мали единици во обработувачот за сместување на податоц во форма на битови, кон коишто обработувачот може да пристапи најбрзо во однос на било која друга меморија. Повеќето модерни компјутери работаат на принципот на преместување на податоците од компјутерската меморија во регистрите па повторно враќање назад кон меморијата. Значи тие се основните единици што ги користи обработувачот при извршувањето на својата работа. Со напредокот во обработувачката технологија имаме и зголемување на регистрите така што денешните регистри содржат 64-битни информации.

                                     

ⓘ Машинска опрема

  • изворите за напојување, разни кабли, специјални маси и подлоги итн. Македонска страница и форум за машинска опрема таму наречена хардвер македонски
  • поимот хардвер машинска опрема Системска програмска опрема англиски: system software ја претставува целокупната програмска опрема што е неопходна
  • потврда на машинска опрема е специјализирана средина за работење со, составување и отстранување грешки на јазикот за потврда на машинска опрема e. Specman
  • проектирање на влезен периферен уред за внесување на податоци. Оваа машинска опрема служи за рачно внесување на азбучни и бројчени знаци, и истиот има
  • Опслужувач или сервер од анг. server - систем програмска опрема и соодветна машинска опрема кој одговара на барањата низ сметачската мрежа за да обезбеди
  • e е потврден јазик за машинска опрема HVL ХВЈ прилагоден за ефикасна примена и висококвалитетен пробен праг testbench Доста негови предности се:
  • машини како и кај машини кои треба да извлечат максимум од дадената машинска опрема Помошни алатки се: Thunar - раководител на податотеки Xfmedia - мултимедијален
  • Памтење чување податоци Влез Влезен уред Излез Излезен уред Приказен уред Графички излезен уред Екран Машинска опрема Контролор Дополнителна картичка
  • Master slave е модел на комуникација каде една машинска опрема или процес има унидиректна еднонасочна контрола над една или повеќе машински опреми. Веќе
  • исто така овозможува и специјалистичко образование од електротехничка, машинска текстилна, дрвна, градежна и сообраќајна струка. Ученикот е центар на

Users also searched:

...
...
...